Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề số 10 - Level 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 16/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 0/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 4cm. Trong 5s vật thực hiện được 10 dao động toàn phần. Tìm biên độ và chu kì dao động? Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4πt) cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là     Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cao nhất có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực đàn hồi cực đại. Khi vật đến vị trí lò xo không biến dạng thì lực kéo về có đô lớn là 2N. Biết lò xo có độ cứng k=40 N/m và khi ở vị trí cao nhất lò xo nén. Tính biên độ dao động của vật? Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố đinh, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng, biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng là Hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên n lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu thay đổi như thế nào? Tại O có một nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một người mang theo một máy dao động ký điện tử và đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng. Người này ghi được âm thanh từ nguồn O và thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I . Tỉ số AO/AC bằng Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C biến thiên và một cuộn cảm có độ tự cảm L cũng biến thiên được. Mạch dao động này được dùng trong một máy thu vô tuyến. Người ta điều chỉnh L và C để bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 20 m. Cho L = 2.10-7 H thì điện dung C của tụ điện là: Nếu tăng điện dung của một mạch dao động lên 8 lần, đồng thời giảm độ tự cảm của cuộn dây đi 2 lần thì tần số dao động riêng của mạch tăng hay giảm bao nhiêu lần? Một mạch dao động LC có tụ diện với điện dung C = 1 µF và tần số dao động riêng là 600 Hz. Nếu mắc thêm một tụ C' song song với tụ C thì tần số dao động riêng của mạch là 200 Hz. Điện dung của tụ C' bằng: Cuộn dây sơ cấp của máy biến thế lí tưởng là 200 vòng và cuộn dây thứ cấp có 300 vòng. Nếu công suất máy là 60 (W) thì công suất ra là Một đèn neon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  và tần số . Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của nó không nhỏ hơn (coi bằng ). Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kì của dòng điện là Một mạch điện RLC cho dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 2cos(100t –/2) A. Số lần đổi chiều trong một giây đầu tiên là Vận tốc ánh sáng trong môi trường có chiết suất tuyệt đối 1,5 là: Đèn hơi natri hấp thụ ánh sáng vàng của đèn dây tóc chiếu tới nó, khi có hiện tượng đảo vạch quang phổ xảy ra thì đèn hơi natri phát xạ ra ánh sáng Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống tia Rơn-ghen là 200 kV. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Tần số lớn nhất của tia Rơn-ghen mà ống đó có thể phát ra là: Nguyên tử hidro đang tồn tại ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích, khi đó electron duy nhất trong nguyên tử hidro chuyển lên trạng thái bị kích thích thứ 4. Vạch quang phổ trong đám quang phổ vạch của nguyên tử hidro Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV). Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); e.=1,6.10-19 (C). Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là: Trong các tia sau, tia nào là dòng các hạt không mang điện tích: Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 20 phút và 40 phút. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân bằng nhau. Sau 80 phút, tỉ số các hạt nhân A và B bị phân rã là  Khi một hạt nhân chịu sự phân rã phóng xạ thì số khối mới: Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một điểm trên đường trung trực của AB thì có phương Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 6V - 6W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế U = 240V.Công suất tiêu thụ của dây đèn trên là  Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây 10 cm có giá trị  Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là Một cuộn dây dẹt hình tròn gồm N = 300 vòng, diện tích mỗi S = 200 cm2. Cuộn dây có điện trở R = 4 Ω được đặt trong một từ trường đều, vectơ  vuông góc với các mặt phẳng chứa các vòng dây, B = 2.10-2 T. Công suất tỏa nhiệt trong cuộn dây lúc I = 0,60 A là Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acos(πt + ) (cm), biết rằng khi qua vị trí cân bằng vận tốc của dao động là 10 (cm/s). Biên độ của dao động là Cho một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng 100g dao động điều hòa quanh VTCB dọc theo trục lò xo. Biết động năng của con lắc biến thiên theo thời gian theo đồ thị. Lấy π2 = 10 , biết ở thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều dương. Viết phương trình dao động của vật?  Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(ωt + φ0). Biết rằng, trong khoảng  giây đầu tiên, vật đi từ vị trí cân bằng và đạt được li độ x =  mà chưa đổi chiều chuyển động. Tại vị trí li độ x = 2 (cm), vận tốc của vật v = 40π (cm/s). Biên độ của dao động là Một nguồn sóng dao động với tần số góc 2π rad/s. Sóng được truyền đi trong môi trường đàn hồi với tốc độ v = 3 (m/s). Bước sóng bằng Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có tụ điện biến thiên trong khoảng C = (15 ÷ 860) pF. Muốn máy thu có thể bắt được sóng ngắn và sóng trung λ = (10 ÷ 1000) m thì bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm biến thiên trong giới hạn: Cho cuộn dây phẳng có N vòng quay với vận tốc góc ω trong từ trường đều trên một trục vuông góc với các đường sức. Từ thông qua mỗi vòng dây biến thiên theo quy luật Φ = Φ0cosωt. Biên độ của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau đều cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số f. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số là ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2cos(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Giá trị L tham gia trong mạch là: Trong các đặc tính sau đây, đặc tính nào không phải là của tia tử ngoại Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng: Công thức nào dưới đây là công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện? Sau thời gian 280 ngày, số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ còn lại bằng 1/3 số hạt nhân nguyên tử đã phân rã trong khoảng thời gian đó. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính của đường tròn là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây là sai? Máy biến thế là một thiết bị dùng để Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Vào thời điểm t = s thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm ?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 376.555
Thành viên mới nhất thanh-huyen-vu
Thành viên VIP mới nhất Tuoi_VuVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.