Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề số 9 - Level 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 16/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 0/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
113636930000630023776 116857212945269008446
Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 500g, lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với chu kì T = 2s. Khi thay m bằng m‘= 100 g thì chu kì của con lắc là bao nhiêu? Đồ thị biểu diễn dao động điều hoà ở hình vẽ bên ứng với phương trình của lực cưỡng bức nào sau đây? Hai chất điểm m1 và m2 cùng bắt đầu chuyển động từ điểm A (với A là điểm cắt giữa đường tròn và bán trục ox dương) dọc theo vòng tròn có bán kính R lần lượt có vận tốc góc ω1 =  (rad/s) và ω2 = (rad/s). Gọi P1 và P2 là hai hình chiếu của điểm m1 và m2 trên trục Ox nằm ngang đi qua tâm vòng tròn. Khoảng thời gian ngắn nhất mà hai chất điểm P1 và P2 gặp nhau lại sau đó là  Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là Khi cường độ âm tăng lên gấp 10 lần thì mức cường độ âm là 10 dB. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm là Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha với tần số f = 10 Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Gọi d1, d2 là khoảng cách từ hai nguồn trên đến điểm đang xét. Tại điểm nào sau đây không dao động? Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường: Trong một mạch dao động LC, điện tích trên một bản tụ biến thiên theo phương trình: q = q0cos. Như vậy:   Một trong những nguyên nhân gây ra tắt dần dao động điện từ là: Tìm phát biểu đúng về công suất trung bình P tiêu thụ bởi mạch điện xoay chiều? Hệ số công suất trong mạch RLC khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng là Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100cosωt (V). Điện trở thuần R = 100 Ω. Thay đổi C để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại bằng: Chọn phát biểu sai: Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là l = 0,60 mm. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 30' làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, gắn chung đáy với nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kính. Một khe sáng S nằm trong mặt phẳng của đáy chung, cách 2 lăng kính một khoảng d1 = 50 cm, phát ra bức xạ có bước sóng λ = 0,450 µm. Một màn E đặt cách 2 lăng kính khoảng d2 = 1 m. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là: Công thoát của electron  khỏi  một kim loại là 6,625.10- 19J. Biết h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim loại này là Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây? Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của động năng cực đại ban đầu của electron quang điện vào năng lượng của photon ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt của một tấm kim loạị?   Vận tốc của một hạt phải bằng bao nhiêu để động năng của hạt bằng 2 lần năng lượng nghỉ của nó. Lấy c =3.108m/s. Chất phóng xạ Radon (Rn 222) có khối lượng ban đầu là 1 mg. Sau 15,2 ngày thì lượng chất của nó của nó giảm 93,75%. Tính chu kỳ bán rã của Rn và độ phóng xạ H của lượng chất phóng xạ còn lại: Dùng Proton p có động năng K1 bắn vào hạt nhân Be đứng yên gây ra phản ứng: p+  Be  α +  Li . Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng ΔE = 2,125MeV. Hạt nhân Li và hạt α bay ra với các động năng lần lượt bằng K2 = 4Me F và K3 = 3,575MeV. Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt α và hạt proton p (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối). Cho lu = 931,5MeV/c2: Có 3 điện tích điểm q1 = q2 = q3 = 1,6.10-6C đặt trong chân không ở 3 đỉnh của tam giác đều cạnh a = 16 cm, lực điện tổng hợp tác đụng lên mỗi điện tích là Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện qua điện trở 12Ω là  Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng  Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng  kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung. Hỏi có bao nhiêu số vòng dây bị quấn nhầm? Một khung dây đặt trong từ trường đều  sao cho  hợp với pháp tuyến  của khung một góc α. Phát biểu nào sau đây đúng? Phương trình dao động điều hòa là: x=2cos5πt-π6 cm . Biên độ, pha ban đầu, pha dao động ở thời điểm t lần lượt là Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Ở thời điểm t = 0  vật ở vị trí cách vị trí cân bằng 5 (cm) về phía chiều dương . Phương trình dao động của vật là Một chất điểm dao động điều hòa có chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi tốc độ của vật tăng từ 0 đến giá trị  thì chất điểm có tốc độ trung bình là Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của sóng? Cho mạch LC để thu một dải sóng người ta mắc thêm một tụ C’, hỏi phải mắc thế nào để dải sóng thu được rộng nhất: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos(100πt + ) (A) qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, L =  H và C = 15,9 μF. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Một dòng điện xoay chiều có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dòng điện trong mạch là: Một máy phát điện một chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực của máy với một cuộn dây thuần cảm. Khi rôto của máy quay với tốc độ n vòng /s thì dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng là I . Nếu rôto quay với tốc độ 3n vòng /s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là Trong thí nghiệm Young, nguồn sáng có hai bức xạ λ1 = 0,5 µm và λ2 > λ1 sao cho vân sáng bậc 5 của λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Giá trị của bức xạ λ2 là: Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì: Chiếu vào Asen kim loại bức xạ điện từ có bước sóng 0,2(μm) với công suất bức xạ bằng 2,5 (mW). Số photon đến bề mặt catot trong thời gian 1 (s) bằng: Một mẫu  Po là chất phóng xạ α và có chu kì bán rã 140 ngày đêm, tại thời điểm t = 0 có khối lượng 2,1g. Sau thời gian t, khối lượng của mẫu chỉ còn 0,525g. Thời gian t bằng: Trong quá trình dao động điều hòa con lắc đơn, nhận định nào sau đây sai? Biểu thức nào trong các biểu thức sau đây xác định đúng mối quan hệ giữa điện áp hiệu dụng và số vòng dây trên cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp Cho một tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp với một ống dây. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện. Hỏi ống dây có đặc điểm gì?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 378.469
Thành viên mới nhất ngan-phan
Thành viên VIP mới nhất Tuoi_VuVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.