Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề số 8 - Level 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 16/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 0/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
573074433182151
Với k  Z, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau là Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa hoà x= Acos(ωt+φ) theo thời gian như sau. Biểu thức của li độ x là Một pittông có khối lượng 1,0 (kg), dao động 20 chu kì trong một giây và khoảng di chuyển là 14 (cm). Lực lớn nhất tác dụng lên pittông là Chọn câu đúng. Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng Một sóng cơ lan truyền trên phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0= 2cos2πt (cm). Phương trình sóng tại điểm M truớc và cách O 10 (cm) là Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng ngược pha, cùng biên độ a. Các điểm trên mặt nước, nằm trên vân cực đại đầu tiên, ngay cạnh trung trực của đoạn nối hai nguồn về phía S2 đều thỏa mãn điều kiện: Gọi f là tần số dao động riêng của mạch LC. Hỏi năng lượng điện trường và năng lượng từ trường dao động với tần số là bao nhiêu: Một mạch dao động điện từ LC, trong đó tụ điện đã được tích điện đến hiệu điện thế U0, giữa tụ C và cuộn cảm có một khoá K đang mở. Tại thời điểm t = 0, người ta đóng khoá K. Phát biểu nào sau đây là không đúng: Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có tần số f1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có f2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ song song với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C = μF và cuộn dây thuần cảm L =  H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 150cos100πt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Tính từ lúc , thời điểm đầu tiên mà dòng điện có cường độ bằng cường độ hiệu dụng là ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2cos(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Giá trị C tham gia trong mạch là Các sóng ánh sáng giao thoa bị triệt tiêu lẫn nhau (xuất hiện vân tối) tại vị trí cố định trong môi trường, nếu tại vị trí này Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là: Chọn câu trả lời đúng. Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất 0,53.10−10 (m). Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 5 là: rong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phố trong dãy Laiman là λ1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Banme là: Nếu chiếu lần lượt vào tế bào quang điện các bức xạ có những bước sóng sau λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,28 μm, λ4 = 0,32 μm và λ5 = 0,40 μm. Biết rằng giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt A = 7,23.10-19 J. Những bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện? Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi ΔE là năng lượng liên kết và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau đây luôn đúng: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối lượng ,mB và mα, có vận tốc  . Tìm mối liên hệ giữa tỉ số động năng, tỉ số khối lượng và tỉ số tốc độ của hai hạt sau phản ứng. Kích thước gần đúng của hạt nhân vào cỡ: Hai quả cầu nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây cách điện có cùng chiều dài và hai quả cầu không chạm vào nhau. Tích cho hai quả cầu điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau thì góc lệch so với phương thẳng đứng của hai quả cầu có đặc điểm gì? Một nguồn điện gồm 6 ắc quy giống           hệt nhau mắc như hình vẽ. Cho biết mỗi                        ắc quy có suất điện động e = 2V, điện trở trong r0 = 1Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?                 Một ống dây dài l = 60 cm, có N = 1600 vòng, điện trở R = 4 Ω, diện tích mỗi vòng S = 40 cm2. Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dây khi cường độ dòng điện đi qua các cuộn dây trong ống biến thiên với tốc độ 3 A/s là Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động là  Cho đồ thị ly độ x1 và x2 của các dđđh. Hãy viết phương trình dao động của vật? Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi: Trong các yếu tố sau đây của 2 nguồn phát sóng I. Cùng phương                      II. Cùng chu kì   III. Cùng biên độ                    IV. Hiệu số pha không đổi theo thời gian Muốn có hiện tượng giao thoa sóng phải thỏa mãn các yếu tố Một cái loa nhỏ coi như là một nguồn điểm phát ra một âm thanh với công suất 0,1 W. Âm truyền đi được coi là đồng đều theo mọi phương. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m . Mức cường độ âm tại một điểm cách loa một khoảng 4 m là Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 25 (µH) có điện trở không đáng kể và một tụ xoay có điện dung điều chỉnh được. Điện dung phải có giá trị trong khoảng nào để máy thu bắt được sóng ngắn trong phạm vi từ 16 (m) đến 50 (m). Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, R = 10 Ω, L = H, C = F. Mạch điện được đặt trong mạng điện xoay chiều 110V - 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có N = 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại bằng  mWb và biến thiên điều hoà với tần số 50 Hz. Suất điện động hiệụ dụng của máy phát điện gây ra là Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần một điện áp u = U0cosωt như hình vẽ thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: Điều nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ? Giới hạn quang điện được xác định đầu tiên bởi: Đồng vị của một nguyên tử đã cho khác với nguyên tử đó về: Điều kiện để một con lắc đơn dao động điều hoà khi bỏ qua ma sát là Trong máy biến thế, số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp, máy biến thế đó có tác dụng Vôn kế và ampe kế xoay chiều là những dụng cụ dùng để đo
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 377.371
Thành viên mới nhất phuong-thu
Thành viên VIP mới nhất Tuoi_VuVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.