Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề số 7 - Level 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 16/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 0/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Li độ của vật dao động điều hòa với chu kì T. Động năng và thế năng của vật sẽ Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Biểu diễn dao động điều hòa của vật bằng một vectơ quay . Kết luận nào sau đây là sai? Một con lắc đơn treo trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì T. Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = 0,63 m/s2 thì chu kì giảm bao nhiêu phần trăm so với khi đứng yên? Lấy g = 10 m/s2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một sóng âm có tần số 45 Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 30 m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 50 cm là Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB = 24 cm. Các sóng có cùng bước sóng λ = 2,5 cm. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là: Trong máy phát dao động điện từ duy trì thì bộ phận điều khiển việc cung cấp năng lượng bù cho mạch LC là bộ phận nào: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên được L = (4,5 ÷ 20) µH và một tụ xoay có điện dung biến thiên C = (8 ÷ 480) pF. Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng: Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng λ, người ta mắc một tụ C’ bằng C nối tiếp với C. Hỏi mạch thu được sóng là bao nhiêu: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 100; C = ; độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định . Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại thì cảm kháng bằng Cho mạch điện RLC nối tiếp, R thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện u = U0cos100πt (V). Khi R = R1 = 90 Ω và khi R = R2 = 160 Ω thì mạch có cùng công suất P. Biết độ tự cảm L =  H và điện dung của tụ điện C > 10 μF. Tính giá trị điện dung của tụ điện? Đặt điện áp xoay nhiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C =  thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng? Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a = S1S2 = 1,5 mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm vào hai khe Young. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng, cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8 mm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ tư bằng: Một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,44 µm ở trong thủy tính (chiết suất của thủy tinh ứng với bức xạ đó bằng 1,50). Bức xạ này có màu: Trong nguyên tử hidro, các mức năng lượng ứng với các trạng thái dừng được xác định bằng công thức: En = - , trong đó E0 = - 13,6 eV và n = 1,2,3,... Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản (n = 1) muốn chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 2 thì phải hấp thụ một photon có năng lượng bằng Hiệu năng lượng của hai mức năng lượng kề nhau trong nguyên tử hiđrô thì: Chọn phát biểu đúng. Khi cường độ chùm tia sáng mà không thay đổi bước sóng của nó thì: Các nguyên tử đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng Một hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1= 1 giờ và T2 =2 giờ. Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là bao nhiêu?  238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 (mg) 238U và 2,135 (mg) 206Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện nay là: Trên hai bóng đèn 1 và 2 lần lượt có ghi 110V - 75W và 110V - 60W. Điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi bóng đèn là Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện có dạng, phân bố, đặc điểm như thế nào? Một hình vuông cạnh 5 (cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10−4 (T). Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 (Wb). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là Một thấu kính hội tụ L và một điểm sáng S được đặt như hình vẽ. Các tia sáng từ S qua thấu kính L hội tụ tại I. Với điều nào sau đây sẽ làm cho các tia sáng ra từ thấu kính L sẽ song song?                                (1) Di chuyển thấu kính L sang trái cho đến khi thu được các tia song song. (2) Thay thế thấu kính L bằng thấu kính hội tụ có độ tụ nhỏ hơn. (3) Đặt một thấu kính phân kì có tiêu cự thích hợp sát mặt thấu kính L. Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây là sai ? Một dđđh có đồ thị li độ như hình vẽ PT của dao động có dạng nào sau đây? Cho đồ thị gia tốc của một dđđh.Lấy π2=10 Viết PTDĐ Khi mức cường độ âm là 1 dB thì Sóng truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc 360 m/s. Ban đầu tần số sóng là 180 Hz. Để có bước sóng 0,5 m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng bao nhiêu? Một mạch dao động điện từ khi dùng tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1 = 3 (MHz). Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 thì tần số dao động riêng của mạch là fss = 2,4 (MHz). Nếu mắc thêm tụ C2 nối tiếp với C1 thì tần số dao động riêng của mạch sẽ bằng Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi được. Khi L = 0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng Khi trong đoạn mạch có một cuộn cảm với độ tự cảm L và điện trỏ thuần R, ta sẽ coi nó như một mạch gồm Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu mạch điện có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh tần số dòng điện là f1 và f2 thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là –và  còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi. Hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng f1 là Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ t0 của đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn: Chọn câu trả lời đúng. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđro được tính theo công thức: . Với RH = 1,097.107 (m−1) = hằng số Rittberg. Bước sóng lớn nhất của bức xạ trong dãy Lyman là Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;  lần lượt là: 1,0073 (u); 1,0087 (u); 39,952 (u); 6,0145 (u) và 1u = 931,5 (MeV/c2). So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân : Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn ra 6,4cm. Lấy g = 10m/s2, chu kì dao động của vật nặng là Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp . Cho R = 100; C = 100/(F). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế uAB = 200sin100t(V). Để UL đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm L có giá trị bằng Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R = 100; điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng , mạch có L biến đổi được. Khi L = (H) thì ULC = U/2 và mạch có tính dung kháng. Để ULC = 0 thì độ tự cảm có giá trị bằng bao nhiêu?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 378.917
Thành viên mới nhất trinh-lu
Thành viên VIP mới nhất Tuoi_VuVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.