Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề số 5 - Level 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 16/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 0/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
573074433182151 113636930000630023776
Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của chất điểm là bao nhiêu? Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ biên độ góc α0. Cơ năng của con lắc là Trong chuyển động dao động thẳng,một vật dao động điều hòa x=Acos(ωt+φ) những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại tại pha: α = ωt + φ0 = ? Chọn câu đúng? Cường độ âm được xác định bằng Một âm có tần số xác định truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây đúng?  ** Một sóng âm truyền từ một nguồn O tới A có biên độ không đổi a, tần số f, với phương trình uA = a.cos2πft.  Vận tốc truyền sóng là v, biết A là giới hạn tự do. Xét điểm M cách A một đoạn x. Phương trình dao động tại M do sự tổng hợp của một sóng tới và một sóng phản xạ có dạng Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất, người ta đã sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng: Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60 (km) nhận được tín hiệu phản hồi trở về từ mục tiêu sau khoảng thời gian là bao lâu? Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C có dao động điện từ tự do, năng lượng điện trường của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số: Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(50πt + ) (A). Kết luận nào sau đây là sai? Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V thì cảm kháng cuộn cảm là 25 và dung kháng của tụ là 100. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là Khi có cộng hưởng điều nào sau đây đúng: Tìm kết luận sai. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, tại vị trí vân sáng:  Trong thí nghiệm với hai khe Young, hai khe hẹp F1, F2 đặt cách nhau một khoảng 1,2 m. Màn được đặt cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng nguồn phát ra là 546 nm. Tại hai điểm M1, M2 lần lượt cách vân chính giữa 1,07 mm và 0,91 mm có vân sáng hay vân tốì, là vân thứ mấy kể từ vân trung tâm ? Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng Khẳng định nào sau đây về hiện tượng quang điện là đúng với lý thuyết sóng ánh sáng: Xét phản ứng hạt nhân T13+D12→H13e+n. Biết khối lượng các nguyên tử mD=2,014u, mHe=3,0160u, mn=1,0087u, 1uc2=931,5MeV. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất có thể dùng nguyên liệu nào sau đây: * Hai điện tích q1 = −q2 = q đặt tại hai đỉnh A, B của tam giác đều. Cường độ điện trường tạo bởi mỗi điện tích tại C có độ lớn E0.                                            Cường độ điện trường tại C là có hướng  Vật dẫn nào có sự phụ thuộc trong các đồ thị sau tuân theo định luật Ohm? Nối hai điểm M và N của vòng tròn dây dẫn như hình vẽ với hai cực một nguồn điện. Tính cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn, coi cảm ứng từ trong các dây nối với vòng tròn không đáng kể.      Cho mạch điện như hình vẽ:               Ban đầu khóa S đóng. Bây giờ mở khóa S và ngay sau khi mở khóa, dòng điện vẫn chạy theo chiều cũ. Điều đó xáy ra bởi vì Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn với tốc độ 4rad/s, bán kính R = 5cm. Gọi P là hình chiếu của M xuống một trục bất kỳ nằm trong mặt quỹ đạo. Tốc độ dao động cực đại của vật là  Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như sau. Tại thời điểm t = 3T/4 vật có vận tốc và gia tốc là  Một vật dao động trong khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp gia tốc có độ lớn lớn nhất thì vật có tốc độ trung bình là 20/π cm. Tốc độ dao động cực đại của vật là Trong thép, sóng âm lan truyền với vận tốc 5000 m/s. Nếu hai điểm gần nhất, tại đó các pha của sóng khác nhau một góc , cách nhau một khoảng bằng 1 m, thì tần số của sóng đó bằng bao nhiêu? Chọn đáp án đúng? Một sóng ngang truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 1m/s, có đồ thị như hình vẽ. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng 25cm có điểm N đang dao động như thế nào, và tần số dao động bao nhiêu? Biểu thức của điện tích trên tụ điện của một mạch dao động LC là q = q0cos(ωt). Sau 1/8 chu kì dao động thì tỉ số giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch bằng: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2 kV và công suất 150 kW . Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 360 kWh. Hiệu suất của quá tŕnh truyền tải điện là Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp trong đó cuộn dây thuần cảm, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = 200cos(100πt) (V), R = 120 Ω, C =  F. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá cực đại. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2cos(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω. Công suất tiêu thụ của mạch điện là Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân sáng bậc k được tính bằng công thức: Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 mm. Tính bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là . Gọi r là bán kính quỹ đạo Bo thì quy luật tăng bán kính giữa các lớp K, L, M, N... là Hiện tượng quang điện chỉ có thể hiểu được dựa vào: Đồng vị phóng xạ  chuyển thành  đồng thời phóng ra một: Phốt pho P1532 phóng xạ β với chu kì bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ P1532 còn lại là 2,5g. Khối lượng ban đầu của khối chất P1532 bằng bao nhiêu? Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chu kì biến thiên của động năng và thế năng của con lắc? Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha? Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 4 A thì tần số của dòng điện phải bằng
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 409.502
Thành viên mới nhất thang-nguyen-thanh
Thành viên VIP mới nhất trung1qazVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.