Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề số 4 - Level 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 16/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 0/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Con lắc lò xo có độ cứng k = 40 (N/m) dao động điều hoà. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có x = –2 (cm) thì thế năng điều hoà của con lắc là Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 3 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đên vị trí li độ x =  là Một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của môi trường thì vận tốc cực đại và biên độ dao động sẽ giảm với tốc độ ** Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết rằng trong khoảng MN có 3 bụng sóng. Cho MN = 63 cm, tần số của sóng f = 20 (Hz). Bước sóng trên dây đàn hồi đó là Dây AB dài  = 1,05 m được kích thích bằng dao động có tần số f = 200 Hz. Trên dây xuất hiện 7 bụng sóng dừng. Biết rằng hai đầu dầy được gắn cố định, vận tốc truyền sóng trên dây đó là Bài toán liên quan đến khoảng cách giữa các điểm cùng pha, ngược pha, vuông pha .Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 25,5cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động cùng pha với A và 3 điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, B1, A1, B2, A2, B3, A3 và A3B = 3cm. Tìm bước sóng?   Một mạch dao động gồm cuộn dây L và tụ điện C. Nếu dùng tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 60 kHz, nếu dùng tụ C2 thì tần số dao động riêng là 80 kHz. Hỏi tần số dao động riêng của mạch là bao nhiêu nếu hai tụ C1 và C2 mắc song song. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với chu kì riêng là T thì: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Biết biểu thức của dòng điện qua mạch là: i = 4.10–2cos(2.107t). Cho độ tự cảm L = 10–4 (H). Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ có dạng: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là  Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Trong giây đầu tiên tính từ thời điểm 0 s, dòng điện có cường độ bằng không được mấy lần ? Một đèn làm việc với điện áp xoay chiều u = 220sin120πt (V). Tuy nhiên đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn có |u| ≥ 155 V. Hỏi trung bình trong 1 giây có bao nhiêu lần đèn sáng? Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng vân đo được là 1,2 mm. Nếu thí  nghiệm được thực hiện trong một chất lỏng thì khoảng vân là 1 mm. Chiết suất của chất lỏng là: Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng? Cho: 1 (eV) = 1,6.10−19 (J); h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em = −0,85 (eV) sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = −13,60 (eV) thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng Cho hạt nhân P1530  sau khi phóng xạ tao ra hạt nhân S1430i . Cho biết loại phóng xạ ? Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy:  Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm Q1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng Một máy thu điện có suất điện động  = 24V và điện trở trong r = 1Ω, cung cấp điện cho một động cơ có điện trở trong r’ = 1,1Ω và dòng điện qua động cơ bằng 2A. Hiệu suất của động cơ bằng Kim nam cham của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì Hình vẽ mô tả từ trường hướng vuông góc vào mặt phẳng hình vẽ. Nếu từ thông có độ lớn 16 (Wb) thì mật độ từ thông trung bình qua mặt phẳng là                                     Một vật thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình là x1 = 4sin2πt (cm) và x2 = 4cos2πt (cm). Kết luận nào sau đây là sai? Vật dao động điều hòa theo phương trình :     Biết li độ của vật tại thời điểm t là  4cm. Li độ của vật tại thời điểm sau đó 0,25s là  Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ   theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là?    Nguồn sóng đặt tại O dao động theo phương trình u = 5cos4t (cm; s). Điểm M nằm cách O đoạn 70cm. Biết vận tốc truyền sóng là 30cm/s. Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn? Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải Trong mạch dao động điện từ, nếu điện trở R càng lớn thì: Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất bằng Người ta đặt vào giữa hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt – ) (V). Cường độ dòng điện qua tụ đạt giá trị cực đại tại các thời điểm Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch sao cho cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân tối thứ k + 1 được tính bằng công thức: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = 1 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 1 m. Chiếu vào khe S hai bức xạ λ1 = 0,4 μm và λ2, với bức xạ thứ hai nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy có bức sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ thứ nhất thấy có một vân sáng của bức xạ thứ hai. Bức xạ thứ hai có bước sóng: Chọn câu trả lời đúng. Giới hạn quang điện của natri là 0,5 (μm). Công thoát của kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích thì: Sự phân hạch của hạt nhân urani (  ) khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong các cách đó được cho bởi phương trình. Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là: Trong nguồn phóng xạ  có 108 nguyên tử với chu kì bán rã T = 14 ngày. Bốn tuần lễ trước đó, số nguyên tử  trong nguồn đó bằng: Vật nặng trong con lắc lò xo có m = 100 gam, khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta truyền cho nó một vận tốc ban đầu 2 m/s. Do ma sát nên vật dao động tắt dần. Nhiệt lượng toả ra môi trường khi dao động tắt hẳn là Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của 1 trong 3 cuộn dây ở động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng . Điều chỉnh L đến khi điện áp (UL) đạt cực đại thì URC = 120V. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại bằng?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 378.478
Thành viên mới nhất duong-ngo
Thành viên VIP mới nhất Tuoi_VuVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.