Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề số 2 - Level 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 16/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 0/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định thông qua biểu thức nào? Dao động cưỡng bức có Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4pt + p/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian ∆t = 1/6 (s) Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng 0,2m/s, chu kỳ dao động 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là Một người đứng cách một bức tường 500 m nghe một tiếng súng nổ. Vị trí đặt súng cách tường 165 m. Người và súng  cùng trên đường thẳng vuông góc với tường. Sau khi nghe tiếng nổ, người này lại nghe tiếng nổ do âm thanh phản xạ trên bức tường. Tốc độ âm thanh trong không khí là 330 m/s. Khoảng thời gian giữa hai tiếng nổ là Tại vị trí O trên mặt đất, người ta đặt một nguồn âm phát âm với công suất không đổi. Một thiết vị xác định mức cường độ âm chuyển động từ M đến N. Mức cường độ âm của âm phát ra O do máy thu được trong quá trình chuyển động từ 45dB đến 50dB rồi giảm về 40dB. Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Sóng dài truyền trong môi trường nào là tốt nhất: Trong mạch LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Hỏi hiệu điện thế tức thời có giá trị bằng bao nhiêu thì năng lượng điện trường trong mạch bằng năng lượng từ trường: Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất là T1 và của mạch thứ hai T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng cường độ và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số  là Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có 200 vòng, hiệu điện thế hiệu dụng U1 = 120 (V). Hiệu điện thế U2 của cuộn thứ cấp là bao nhiêu khi cuộn thứ cấp của máy biến áp có 400 vòng? Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 100; C = ; độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định . Điều chỉnh L để Z = 100 khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng Thí nghiệm nào sau đây làm phát sinh ra dòng điện cảm ứng: Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2 mm người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4 mm là vân gì: Góc chiết quang của lăng kính bằng 6°, chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,58. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng: Electron quang điện là Chọn câu trả lời đúng. Biết mức năng lượng ứng với quỹ đạo dừng n trong nguyên tử hiđrô: En = − (eV); n = 1,2,3.... Khi hiđrô ở trạng thái cơ bản được kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về mức cơ bản thì phát ra bước sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất là Hạt nhân Uranium có 92 proton và tổng cộng 143 notron, kí hiệu nhân là: Trong khoảng thời gian 4 giờ, 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó bằng bao nhiêu:   Hai điện tích q1 = q2 đứng yên trong chân không tương tác với nhau bằng lực F. Nếu đặt chính giữa chúng một điện tích q3 thì lực tương tác giữa q1 và q2 có giá trị F’. Ta có Mạch điện như hình vẽ. Cho UAB = 18V                          R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 9Ω. Số chỉ của ampe kế là Một khung dây dẫn có N vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 0,2 (dm2). Khi cảm ứng từ giảm đều từ 0,5 (T) đến 0,2 (T) trong thời gian là 0,1 (s) thì suất điện động cảm ứng trong toàn khung dây là 0,6 (V). Số vòng của khung dây là Với kính thiên văn khúc xạ, cách điều chỉnh nào sau đây là đúng? Một con lắc lò xo gồm vật m và lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với tần số f và biên độ dao động là A. Cơ năng của con lắc lò xo là Một vật dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 50 (cm/s). Khi ở biên nó có gia tốc 5 (m/s2). Biên độ A của dao động là Một vật đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x1 = A1cos(ωt + φ1 ) và x2 = A1cos(ωt + φ2). Nếu độ lệch pha của hai dao động Δ φ =π/3 thì biên độ tổng hợp là Thực hiện sóng dừng trên dây AB có chiều dài l với đầu B cố định, đầu A dao động theo phương trình u = acos(2ft). Gọi M là điểm cách B một đoạn d, bước sóng  , k là số nguyên. Khẳng định nào sau đây sai? Một sóng cơ lan truyền trong môi trường. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2m. Tốc độ truyền sóng gấp 4 lần tốc độ dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường. Lấy 2 = 10. Biên độ sóng bằng Sóng điện từ không bị phản xạ trên tầng điện li là: Dòng điện I chạy qua một cuộn dây, năng lượng từ trường có trong cuộn dây không phụ thuộc vào Cho mạch điện xoay chiều gồm các phần tử điện R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu mạch là (V), điện trở R thay đổi ; cuộn dây có Ro = 30 , H ; . Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì R và PR có giá trị là : Trong thí nghiệm Young (Iâng), các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2 m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn là: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là Kích thước gần đúng của bán kính nguyên tử bằng: Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn nào sau ? Tính chu kỳ bán rã của Thêri, biết rằng với một mẫu phóng xạ sau 100 ngày lượng chất phóng xạ  của nó giảm đi 1,07 lần. Dao động tự do là dao động Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=H và điện trở thuần R có giá trị thay đổi được, đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u=220cos(100pt)V. Thay đổi R đến khi công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất của mạch? Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị F hoặc F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 377.373
Thành viên mới nhất hoang-anh
Thành viên VIP mới nhất Tuoi_VuVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.