Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Hạt nhân nguyên tử
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong mẫu quặng Urani tìm thấy, người ta thấy có lẫn chì Pb206 với Urani U238. Biết chu kì bán rã của U238 là 4,5.109 năm. Tính tuổi của mẫu quặng trên khi tỉ lệ tìm thấy là cứ 10 nguyên lử Urani U238 thì có 2 nguyên tử Pb206? Xác định số nguyên tử bị phóng xạ trong 1 g đồng vị phóng xạ xêdi  trong khoảng thời gian 20 ngày? Biết rằng chu kì bán rã của  là 30 ngày. Hạt nhân urani   phân rã phóng xạ thành hạt nhân con Thori Th thì đó là sự phóng xạ: Năng lượng sản ra bên trong Mặt Trời là do: Năng lượng liên kết được xác định bởi công thức: Trong hạt nhân nguyên tử Po có: Năng lượng Mặt Trời có được là do hiện tượng: Đồng vị Na là chất phóng xạ β– và tạo thành đồng vị của Mg. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm đi 128 lần. Chu kì bán rã của Na bằng: Cho phản ứng hạt nhân:  He + X. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106u; 0,00249lu; 0,030382u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng: Cho phản ứng hạt nhân:  T + α + 4,8 MeV. Năng lượng toả ra khi phân tích hoàn toàn 1g Li là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.383
Thành viên mới nhất tranchitran
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn