Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm electron (electron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ổng này có thể phát ra là: Một ống Rơn-ghen khi làm việc phát ra chùm tia mà trong đó có thành phần bước sóng ngắn nhất bằng 3,5.10-11 m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống bằng: Chọn câu sai trong số các câu dưới đây: Sự chuyển trạng thái nào sau đây có một nguyên tử hiđrô phát xạ phôtôn có tần số cao nhất? Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng? Khi các phôtôn có năng lượng hf chiếu vào một tấm nhôm (có công thoát electron là A) các electron quang điện được phóng ra có động năng cực đại là K. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì động năng cực đại của các electron quang điện là: Khái niệm nào nêu ra dưới đây là cần thiết cho việc giải thích hiện tượng quang điện và hiện tượng phát xạ nhiệt êlectron: Sự phát xạ cảm ứng là: Chọn câu trả lời đúng. Giới hạn quang điện của natri là 0,5 (μm). Công thoát của kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm. Bước sóng λ của các vạch trong quang phổ hiđrô có các giá trị sau: Vạch thứ nhất của dãy Laiman λ21 = 0,121568 (μm); Vạch Hα của dãy Banme λ32 = 0,656729 (μm). Hai vạch đầu của dãy Pasen là: λ43 = 1,87138 (μm); λ53 = 1,2801 (μm). Kết luận nào dưới đây là sai: Khẳng định nào sau đây về hiện tượng quang điện là đúng với lý thuyết sóng ánh sáng: Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn-ghen phát ra từ một ống Rơn-ghen là λ = 2.10-11 m. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Động năng cực đại của electron trước khi đập vào đối catôt bằng: Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng theo tỷ lệ λ1 : λ2 : λ3 = 1 : : vào catốt của một tế bào quang điện thì nhận được các quang điện tử có vận tốc ban đầu cực đại theo tỷ lệ: v1 : v2 : v3 = 1 : 3 : k. Trong đó k bằng: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang? ** Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 7,23.10–19 (J). Chiếu vào catốt này đồng thời hai bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,18 (μm), và λ2 = 0,29 (μm). Cho |e| = 1,6.10–19 (C), h = 6,625.10–34 (J.s). c = 3.108 (m/s). Bức xạ điện từ nào gây ra hiện tượng quang điện? Cho hằng số Plack h = 6,63.10–34 (J.s). Một phôtôn của ánh sáng tím có λ = 0,4 (μm) thì có năng lượng: Cho bước sóng của hai vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Banmer của quang phổ nguyên tử hidro lần lượt là: λα = 0,6563μm, λβ = 0,486μm. Khi electron chuyển động từ quỹ đạo N về quỹ đạo M thì bước sóng của vạch quang phổ phát ra là: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phố trong dãy Laiman là λ1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Banme là: Nguyên tử Hiđrô được kích thích để electron chuyển lên quỹ đạo M. Khi nguyên tử phát xạ có thể tạo ra những vạch quang phổ nào sau đây? Tìm các ứng dụng mà tia X không có?

Thành viên đã làm bài (4)
buichinh123 daovip97 607389176263832 thhieu
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 505.493
Thành viên mới nhất nghich
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.