Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hiện tượng quang điện tại bề mặt của một kim loại có thể bị ngừng lại nếu: Sự chuyển trạng thái nào sau đây trong nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn có tần số cao nhất? Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s), e = 1,6.10−19 (C). Công suất của nguồn bức xạ λ = 0,3 (μm) là P = 2 (W), cường độ dòng quang điện bão hoà là I = 4,8 (mA). Hiệu suất lượng tử là: Năng lượng của một phôtôn được dùng vào các việc nào sau đây ở tế bào quang điện: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0 = 540 nm. Khi chiếu vào bề mặt kim loại này một loại ánh sáng có bước sóng 4.10-7 m thì vận tốc cực đại của electron thoát ra bằng. Cho e = -1,6.10-19 (C). Trong mỗi giây có nhiều nhất 1016 êlectrôn dịch chuyển từ catốt đến anốt của tế bào quang điện, cường độ dòng quang điện bão hòa là: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, f là tần số, λ là bước sóng ánh sáng, h là hằng số Plăng, phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn ánh sáng)? Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của động năng cực đại ban đầu của electron quang điện vào năng lượng của photon ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt của một tấm kim loạị?   Hiệu năng lượng của hai mức năng lượng kề nhau trong nguyên tử hiđrô thì: Công thoát electron ra khỏi kim loại là 7,152.10−19 (J). Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng bằng λ vào một quả cầu làm bằng kim loại ấy đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại mà quả cầu ấy đạt được bằng 5 (V). Giá trị của λ là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn