Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Công thoát của Na bằng A = 2,48 (eV). Khi chiếu vào bề mặt một tấm Na ánh sáng có bước sóng λ = 0,31 (μm). Xác định: Hiệu điện thế hãm (Uh) để dòng điện triệt tiêu có độ lớn bằng: Xét 3 mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđro. Một phôtôn có năng lượng bằng hiệu EM − EK bay đến gặp nguyên tử này. Khi đó, nguyên tử sẽ: Bước sóng giới hạn quang điện đối với một kim loại là 5200. Các electron quang điện sẽ được giải phóng ra nếu kim loại đó được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc phát ra từ: Electron quang điện là: Phát biểu nào là sai? Chọn đáp án sai khi nói về ứng dụng của tia laze: Thí nghiệm đầu tiên nghiên cứu về cấu tạo của nguyên tử do: Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man của quang phổ vạch Hiđro là λ1 và λ2 ( λ1 > λ2 ). Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me được xác định: Êlectron trong trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđrô: ** Nguyên tử hiđrô có bán kính quỹ đạo Bo trong cùng là r0 = 0,530.10−10 (m). Vận tốc của êlectron trên mỗi quỹ đạo đó là:

Thành viên đã làm bài (5)
daovip97 buichinh123 tranxuanthanh0199 948945035263961 thhieu
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn