Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chọn phát biểu sai về ống Rơn-ghen? Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng λ1 = 0,26 (μm) và bức xạ có bước sóng λ2 = 1,2 λ1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với v2 = v1. Giới hạn quang điện  λ0 của kim loại: Chọn câu trả lời đúng Chọn h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là λ0 = 0,6 (μm).Công thoát của kim loại đó là: Chiếu vào mặt một tấm kim loại bức xạ có bước sóng λ, thì có quang electron bắn ra. Nếu giảm bước sóng chiếu tới kim loại đi 1,5 lần thì động năng cực đại ban đầu của các quang electron tăng lên 2 lần. Công thoát của electron ra khỏi kim loại có trị số là: Chọn đáp án sai. Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,41 μF. Ánh sáng kích thích chiếu vào chất đó để chất đó phát quang có bước sóng: Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, có công suất 1 (W), trong mỗi giây phát ra 2,5.1019 phôtôn. Cho biết h = 6,625.10−34 (Js); c = 3.108 (m/s). Bức xạ do đèn phát ra là: Kết luận nào về bản chất của tia phóng xạ dưới đây là không đúng? Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang phát quang huỳnh quang? Chọn câu trả lời đúng. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđro được tính theo công thức: . Với RH = 1,097.107 (m−1) = hằng số Rittberg. Bước sóng lớn nhất của bức xạ trong dãy Lyman là: Cho biết: hằng số Planck h = 6,625.10−34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s), độ lớn điện tích electron |e| = 1,6.10−19 (C). Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,4 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 2,48 (eV). Nếu hiệu điện thế giữa anot và catot là UAK = 3 (V) thì động năng lớn nhất của quang electron khi đập vào anot là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.380
Thành viên mới nhất 254078155258573
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn