Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng ánh sáng
Level 3 - Bài số 5
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong thí nghiệm khe Young với D = 2 m, a = 2 mm, bản mặt song song đặt trước một trong hai khe sáng có bề dày e = 0,1 mm và chiết suất n = 1,5. Độ dời của vân trung tâm là Cho một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,4 µm đặt trước lưỡng thấu kính. Biết và cách lưỡng thấu kính một khoảng d1 = 30 m. Phía sau lưỡng thấu kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng thấu kính một khoảng l = 160 cm. Tiêu cự của thấu kính f = 20 cm và khoảng cách O1O2 =  mm. 1. Khoảng vân i: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S1 và S2 phát ra ánh sáng chứa hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,3 μm và λ2 =0,5 μm. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng S1 và S2 là a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa nguồn sáng S1 và S2 đến màn quan sát là 2 m. Vị trí của hai bức xạ trên có vân sáng trùng nhau gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ Hiện tượng đảo sắc là Ánh sáng truyền trong nước có chiết suất tuyệt đối n = 1,333 có bước sóng 0,45 μm thì khi truyền trong không khí có bước sóng bằng: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, có khoảng vân là i = 0,5 mm; bề rộng của miền giao thoa là 4,25 mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được gồm: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Iâng, trong vùng NM trên màn quan sát, người ta đếm được 9 vân sáng ( với M và N là hai vân sáng) ứng với bước sóng λ1 = 0,70 µm. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,40 µm thì số vân sáng trong vùng MN là: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38 µm đến 0,76 µm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2 m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4 mm là: Hệ gương quay Fresnel gồm hai gương G1 và G2 nghiêng nhau một góc α = 15'. Đặt một khe sáng S song song với giao tuyến của hai gương này và cách giao tuyến một khoảng r = 18 cm. Khoảng cách từ màn E tới giao tuyến của G1 và G2 là D = 2,96 cm. Khoảng cách giữa hai ảnh S1 và S2 tạo bởi 2 gương (coi như hai nguồn kết hợp) là: Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo: Dùng thí nghiệm Young để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu nếu chiếu sáng khe bằng nguồn đèn Na, thì quan sát được 8 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng đo được là 3,3 mm. Nếu thay đèn Na bằng nguồn đèn có bước sóng λ thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Biết bước sóng λ0 của Na là 589 nm, bước sóng λ của nguồn sau cùng sẽ là Ánh sáng nào sau đây đơn sắc hơn? Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ lăng kính là không đúng? Các phát biểu sau đây về tính chất sóng ánh sáng, phát biểu nào đúng Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng đỏ có bước sóng λđ = 0,76 μm. Nếu thấy ánh sáng đỏ bằng ánh sáng tím có bước sóng λt = 0,38 μm thì khoảng vân thay đổi như thế nào? Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau không có tính chất nào sau đây? Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1 m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2 mm. Thay λ bởi λ' thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ' có giá trị nào dưới đây? Biết λ' > λ. Chiếu một chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới i = 60°. Chiều cao lớp nước trong bể là h = 1 m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,34 đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Chiều rộng dải giải màu LM quan sát thấy tại mặt nưóc do chùm sáng ló gây ra ? Chiếu một chùm sáng trắng qua lăng kính. Đặt một màn M phía sau sẽ thu được: Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác? Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song vào đỉnh của lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 8° theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là 1,68, đối với tia đỏ là 1,61. Chiều rộng của quang phổ thu được trên màn ảnh đặt cách mặt phẳng phân giác của lăng kính 2 m sẽ là Cho sóng ánh sáng có bước sóng λ = 0,55 (μm). Ánh sáng này thuộc Chọn câu trả lời đúng. Kết quả của thí nghiệm Iâng: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,7 μm và trong chất lỏng trong suốt là 0,56 μm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó bằng bao nhiêu? Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2 mm người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4 mm là vân gì: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe Y-âng; khoảng cách giữa khe hẹp S1 và S2 là a = 0,5 mm; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,50 µm. Màn ảnh (E) cách hai khe là D = 2 m. Bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn (E) là PQ = 26 mm. Trên PQ quan sát được: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe α = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,5 µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i bằng: Đèn hơi natri hấp thụ ánh sáng vàng của đèn dây tóc chiếu tới nó, khi có hiện tượng đảo vạch quang phổ xảy ra thì đèn hơi natri phát xạ ra ánh sáng

Thành viên đã làm bài (3)
daovip97 buichinh123 ngocanhle104
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.418
Thành viên mới nhất tuyettrinhtrinh12345
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.