Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng ánh sáng
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp S1 và S2 là a = 1,5 mm; màn ảnh (E) cách hai khe là D = 2 m. Nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm với vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm: Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tần số: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A nhỏ, Thuỷ tinh làm lăng kính có chiết suất với ánh sáng đỏ bằng nđ = 1,501 và chiết suất với ánh sáng tím bằng nt = 1,584. Góc chiết quang A của lăng kính là 6°.  Độ rộng góc của chùm sáng ló ΔD ứng với chùm ánh sáng trắng tới hẹp bằng: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m; bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm đến 0,76 μm vào khe sáng S trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Bề rộng của quang phổ bậc một quan sát được trên màn là Nhận xét nào sau đây là đúng? Hiện tượng quang học nào được sử dụng trong máy phân tích quang phổ? Ánh sáng trắng là hỗn hợp của: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:  Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn