Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng ánh sáng
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Young và phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Khoảng vân của ánh sáng đơn sắc λ1 đo được là 3 mm. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Số vân sáng của ánh sáng đơn sắc λ2 là: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng: Tia hồng ngoại: Một tia sáng vàng được chiếu vào mặt bên của một lăng kính dưới góc tới nhỏ. Vận tốc của tia vàng trong lăng kính là 1,98.108s m/s. Góc lệch của tia ló bằng 5°. Góc chiết quang của lăng kính bằng: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3 mm. Cho biết a = 1,5 mm, D = 3 m. 2. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 8 cùng phía vân trung tâm là: Quang phổ của vật phát sáng nào dưới đây là quang phổ liên tục? Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 3,8 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D = 2 m. Nguồn sáng trong thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm. Trên màn quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm đoạn 1,2 mm. Bước sóng các bức xạ cho vân sáng tại M tương ứng là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,2 mm, khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp D = 1 m. Nếu đặt trước một trong hai nguồn sáng một bản mỏng bề dày e = 0,01 mm, chiết suất n = 1,5 có hai mặt phẳng song song nhau trước nguồn S1 thì độ dịch chuyển của hệ thống vân trên màn bằng Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ở phía trên vân trung tâm, khoảng cách từ vân tối thứ nhất đến vân sáng bậc 3 là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ của Mặt Trời?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.787
Thành viên mới nhất 110229854114071919479
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn