Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động và sóng điện từ
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2 μH và một tụ điện có tần số dao động riêng 15 MHz. Năng lượng lớn nhất trong cuộn cảm bằng 4.10–10 J thì hiệu điện thế cực đại trên tụ điện bằng: Tần số dao động riêng của dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần không đáng kể) là: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ. Một mạch dao động LC có tụ diện với điện dung C = 1 µF và tần số dao động riêng là 600 Hz. Nếu mắc thêm một tụ C' song song với tụ C thì tần số dao động riêng của mạch là 200 Hz. Điện dung của tụ C' bằng: Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện biến thiên từ 15 pF đến 860 pF. Muốn máy thu bắt được các sóng từ 10 m đến 1 km thì độ tự cảm của cuộn cảm phải có giá trị nằm trong khoảng nào? Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế ở đầu ra của một máy phát dao động vào thời gian. Tần số của máy phát dao động bằng Một mạch dao động duy trì gồm một cuộn dây mắc với một tụ điện. Do cuộn dây có điện trở R nên để duy trì dao động của mạch người ta cần phải cung cấp năng lượng cho mạch. Biết dòng điện cực đại của tụ là I0. Công suất cần cung cấp cho mạch để mạch hoạt động ổn định là: Mạch dao động của một máy phát vô tuyến điện gồm một tụ điện phẳng mà giữa các bản là chất điện môi có hằng số điện môi ε = 2 và cuộn cảm. Diện tích mỗi bản tụ là 100 cm2, khoảng cách giữa các bản là 1,1 mm. Để máy này phát ra được sóng có bước sóng 4333 m thì độ tự cảm của cuộn dây bằng: Mạch điện nào sau đây có thể phát ra sóng điện từ: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai: Cho mạch LC, biết cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, điện tích cực đại trên hai bản tụ là Q0. Hỏi mạch trên có thể thu sóng điện từ có tần số góc ω là bao nhiêu: Thiết bị nào sau đây không có mặt trong máy thu thanh, thu hình bằng vô tuyến điện: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 5 μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 mH. Hiệu điện thế cực đại trên hai đầu tụ điện bằng 12 V. Tại thời điểm hiệu điện thế trên hai đầu tụ điện là 8 V thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là: Cường độ tức thời của dòng điện trong một mạch dao động là: i(t) = 65sin(2500t + ) (mA). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 750 nF. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm. Chọn đáp án đúng: Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C có dao động điện từ tự do, năng lượng điện trường của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số: ** Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay CX. Tụ xoay có độ dung biến thiên C1 = 10 (pF) đến C2 = 250 (pF) khi góc xoay biến thiên từ 0° đến 120°, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng trong dải từ λ1 = 10 (m) đến λ2 = 30 (m). Cho biết điện dung của tụ điện là hàm bậc nhất của góc xoay. Giá trị của L và C0 tham gia trong mạch là: Trong một mạch dao động LC, điện tích trên một bản tụ biến thiên theo phương trình: q = q0cos. Như vậy:   Dao động điện từ trong mạch LC đóng kín khi tụ đã tích điện là: Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng ** Một mạch dao động để chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn tự cảm L và tụ điện C = 5000 (pF). Biết mạch cộng hưởng với sóng điện từ bước sóng λ = 300 (m). Giá trị độ tự cảm L tham gia trong mạch là: Các công thức tương ứng giữa dao động điện từ và dao động cơ học con lắc lò xo: Tìm câu SAI trong các câu dưới đây: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có tụ điện biến thiên trong khoảng C = (15 ÷ 860) pF. Muốn máy thu có thể bắt được sóng ngắn và sóng trung λ = (10 ÷ 1000) m thì bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm biến thiên trong giới hạn: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động với một tụ điện có điện dung: Một mạch dao động điện từ LC, trong đó tụ điện đã được tích điện đến hiệu điện thế U0, giữa tụ C và cuộn cảm có một khoá K đang mở. Tại thời điểm t = 0, người ta đóng khoá K. Phát biểu nào sau đây là không đúng: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là: Trong mạch dao động tự do LC, điện tích cực đại trên tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là: Sóng điện từ không bị phản xạ trên tầng điện li là: Trong máy phát dao động điện từ duy trì thì bộ phận điều khiển việc cung cấp năng lượng bù cho mạch LC là bộ phận nào: Một ăngten rađa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía rađa. Thời gian từ lúc ăngten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120 (µs). Tính khoảng cách từ máy bay bay đến ăngten rađa ở thời điểm sóng điện từ phản xạ từ máy bay. Ăngten quay với vận tốc 0,5 (vòng/s), ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay ăngten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 117 (µs). Vận tốc của ánh sáng trong không khí bằng 3.108 (m/s). Vận tốc trung bình của máy bay có thể là: Hiệu điện thế trên hai bản của tụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hòa với tần số góc: Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch bằng  A. Vào thời điểm năng lượng từ trường của cuộn dây bằng năng lượng điện trường của tụ điện thì cường độ dòng điện trong cuộn dây bằng: Cho mạch LC để thu một dải sóng người ta mắc thêm một tụ C’, hỏi phải mắc thế nào để dải sóng thu được rộng nhất: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường: ** Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 50 (mH) và tụ điện có C = 5 (µF). Với uhiệu dụng=8,9V Cường độ dòng điện trong mạch khi đó là: Khung dao động gồm có cuộn dây L = 2 (mH) và một tụ phẳng. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 (cm), diện tích của các bản tụ là S = 800 (cm2), chất cách điện giữa hai bản tụ có ε = 11. Khung sẽ cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng: Vận tốc lan truyền của sóng điện từ: Hai mạch dao động sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.815
Thành viên mới nhất thu-ha
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.