Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động và sóng điện từ
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dao động trong máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là: Thiết bị nào sau đây có cả máy thu và máy phát sóng vô tuyến: Chọn phát biểu sai? Câu nói nào kết luận sai về dao động điện từ trong mạch dao động LC lý tưởng: Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến: Sóng điện từ có tính chất nào sau đây: Nếu mạch phát và thu sóng điện từ có R thì để duy trì dao động trong mạch ta cần làm thế nào: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh hoạt động, khi đó dòng điện trong mạch có biểu thức i = 0,01cos108t (A). Sóng mà máy này đang thu có bước sóng bằng: Nguyên tắc hoạt động của mạch chọn sóng trong máy thu thanh ,dựa trên hiện tượng: Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có λ2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu: Sóng điện từ và sóng cơ học khác nhau ở: Các máy sau đây, máy nào sử dụng sóng vô tuyến điện: Sóng điện từ là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 2 (mH) và tụ xoay Cx. Giá trị Cx để chu kì riêng của mạch là T = 1 (µs) là: Đối với sự lan truyền điện từ thì: Cho mạch RLC ghép nối tiếp với nhau, sóng điện từ mà mạch có thể phát ra có tần sổ là bao nhiêu: Mạch vào của một máy thu rađiô là một khung dao động gồm một cuộn dây và một tụ điện biến đổi. Điện dung của tụ điện này có thể thay đổi từ C1 đến 81C1. Khung dao động này cộng hưởng với bước sóng bằng 20 (m) ứng với giá trị C1. Dải bước sóng mà máy thu được là: Trong mạch dao động LC, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật  q = 2,5.10–6cos(2.103πt)(C).  Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: Cấu trúc của tầng điện li là: Trong mạch dao động LC, đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T =  là:

Thành viên đã làm bài (3)
anh daovip97 ngocanhle104
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.727
Thành viên mới nhất niheo13
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn