Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động và sóng điện từ
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chọn phát biểu đúng. Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian: Để mạch dao động điện từ tự do LC có chu kỳ dao động giảm một nửa cần phải: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li: Một mạch LC thu được sóng trung, để mạch đó có thể thu được sóng ngắn thì phải: Mạch dao động điện từ lý tưởng có C = μF. Sau khi khích thích cho hệ số dao động, điện tích biến thiên theo quy luật q = 2,5.10-6 cos ( 2.103πt) (C). Cuộn dây có tụ cảm bằng: ** Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 50 (mH) và tụ điện có C = 5 (µF). Tần số dao động của mạch là: Chọn phát biểu sai: Phát biểu nào sau đây về mạch dao động điện từ lí tưởng trong mạch dao động là sai: Trong một mạch dao động LC có tồn tại một dao động điện từ, thời gian để chuyển năng lượng tổng cộng của mạch từ dạng năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,5 µs. Chu kì dao động của mạch là: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R = 100 (Ω), hệ số tự cảm L = 2 (H) mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 5 (µF). Mắc mạch vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U = 120 (V), tần số có thể thay đổi được. Lấy π2 = 10. Để có cộng hưởng điện thì tần số f phải có giá trị:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.597
Thành viên mới nhất 131956711138166
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn