Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đoạn mạch chỉ có tụ điện thì: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 10 (Ω) và tụ điện có điện dung C =  (F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức: i = 2sin(100πt + ) (A). Mắc thêm một điện trở thuần R vào mạch bằng bao nhiêu để: Z = ZL + ZC? Một đoạn mạch điện xoay chiều như hình bên. Hộp đen X gồm một hoặc một số các linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu hộp X trễ pha hơn cường độ dòng điện trong mạch . Hộp X chứa các phần tử: Người ta đặt vào giữa hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt – ). Điện áp đạt giá trị cực đại tại các thời điểm: Đối với các máy phát điện xoay chiều công suất lớn, người ta cấu tạo chúng sao cho: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều  vuông góc trục quay A và có độ lớn B = 0,02 T. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là: Biểu thức nào trong các biểu thức sau không phải biểu thức dùng để xác định giá trị của cảm kháng: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C = μF và cuộn dây thuần cảm L =  H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 150cos100πt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω. Công suất tiêu thụ của mạch điện là: Nếu dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 (Hz) thì trong mỗi giây nó đổi chiều:

Thành viên đã làm bài (2)
itvdn95 buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn