Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Mạch điện xoay chiều không tiêu thụ công suất khi: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Đặt một điện áp có tần số 50 Hz vào hai đầu M, Q thì vôn kế chỉ 90 V. Khi đó UMN lệch pha 150º và UMP lệch pha 30º so với UNP, đồng thời UMN = UMP = UPQ. Cho R = 30 Ω. Tính điện áp hiệu dụng UMQ và hệ số tự cảm L của cuộn dây? Coi rằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Mạch điện nào sau đây có công suất trung bình bằng 0? Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là u = 310sin(100πt) (V). Thời điểm gần nhất sau đó là bao nhiêu để hiệu điện thế tức thời đạt giá trị 155 (V)? Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch AB là u = 200cos100πt (v). Điện trở và dung kháng của tụ điện là R = 120 Ω, ZC = 90 Ω. Khi thay đổi L, thấy có hai giá trị của L để điện áp trên hai đầu cuộn cảm bằng 175 V. Hai giá trị của L là: Các dụng cụ sau đây được kí hiệu: I. Điện trở thuần túy.                      II. Cuộn cảm thuần túy. III. Tụ điện thuần túy.                    IV. Ống dây có tự cảm và điện trở. Trong các dụng cụ đó, dụng cụ không tiêu thụ điện năng là: Để tạo ra được suất điện động dao động điều hoà bởi một khung dây thì từ thông qua khung dây phải: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, A là ampe kế nhiệt (có điện trở không đáng kể), cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, điện trở R = 100 (Ω), tụ điện có điện dung C = 18,5 (μF) ≈ (F). Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một giá trị hiệu dụng không đổi và có biểu thức: uMN = 70,7sin314t (V) ≈ 50sin100πt (V). Khi K đóng hay khi K mở chỉ số của ampe kế không thay đổi. Hệ số tự cảm L của cuộn cảm tham gia trong mạch là: Trong máy biến thế thì: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V). Tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần  = n. Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.381
Thành viên mới nhất minh-minh
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn