Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 2
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một người làm thí nghiệm với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S1, S2 người đó đếm được 12 hypebol (quỹ tích của các điểm đứng yên). Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 22 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng sẽ là: ** Trên bề mặt của một chất lỏng có hai nguồn phát sóng O1 và O2 thực hiện các dao động điều hòa cùng tần số f, cùng biên độ a và cùng pha ban đầu bằng 0, theo phương vuông góc với chất lỏng. Coi biên độ của các nguồn O1 và O2 gửi tới một điểm bất kì trên mặt chất lỏng đều bằng biên độ dao động a của nguồn. Phương trình dao dộng tại một điểm M bất kì trên mặt chất lỏng lần lượt cách O1 và O2 những đoạn d1 và d2 là: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f = 100 Hz gây ra các sóng có biên độ a = 0,4 cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi (bụng sóng) liên tiếp là 3 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: Sóng dừng được hình thành bởi: Tần số của âm thanh do còi xe ô tô phát ra mà máy thu nhận được khi ô tô chuyển động với tốc độ v = 360 km/h bằng bao nhiêu? Biết rằng ô tô chuyển động ra xa máy thu, tần số phát sóng âm của còi là 1000 (Hz). Lấy tốc độ âm trong không khí là 300 m/s. ** Một dây đàn có chiều dài  = 0,5 m, biết vận tốc truyền sóng trên dây là v = 435 m/s. Nếu đặt ngón tay vào điểm cách một đầu dây khoảng bằng  chiều dài dây thì âm phát ra có tần số bao nhiêu: ** Một dây đàn hồi rất dài nằm ngang có điểm đầu A buộc vào một điểm dao động với biên độ 4 cm và chu kì T = 2 s. Phương dao động vuông góc với sợi dây, vận tốc truyền sóng biến dạng dọc theo sợi dây là 4 m/s. Phương trình dao động của các điểm trên dây cách A những đoạn  m; 2 m; 4 m là: Vận tốc của sóng radio là 3.108 m/s. Tần số của sóng radio có bước sóng 10 m là: Hai mũi nhọn S1S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 100 Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cần rung, thì hai điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: s = acos2πft. Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1, S2 một khoảng d = 8 cm có dạng: Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được kéo căng nhờ gia trọng m. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Gọi v là vận tốc truyền sóng trên dây. Để có sóng dừng trên dây thì tần số dao động nhỏ nhất của âm thoa bằng: Một trạm truyền thanh phát trên băng tần 660 kHz. Bước sóng của sóng đó là: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng 3 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha π bằng: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 2cos(20πt – πx/3) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng m, t là thời gian được tính bằng s. Bước sóng là Để kiểm chứng hiệu ứng Đốp-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm chuyển động đều với tốc độ 30 m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biêt âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740 Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là: Hai nguồn O1 và O2 gây ra 2 sóng kết hợp dao động vuông góc với mặt chất lỏng có phương trình u1=u2= acosωt. Điểm M nằm trên mặt chất lỏng  cách 2 nguồn lần lượt d1 và d2. Biên độ sóng tổng hợp tại M là: Sóng dọc: ** Trên bề mặt của một chất lỏng có hai nguồn phát sóng O1 và O2 thực hiện các dao động điều hòa cùng tần số f, cùng biên độ a và cùng pha ban đầu bằng 0, theo phương vuông góc với chất lỏng. Coi biên độ của các nguồn O1 và O2 gửi tới một điểm bất kì trên mặt chất lỏng đều bằng biên độ dao động a của nguồn. Biết d1 = 2,45 cm; d2 = 2,61 cm và biên độ dao động tại hai nguồn O1O2 là a = 2 mm và λ = 0,24 cm. Biên độ, pha ban đầu tại điểm M2. Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 2cos(20πt – πx/3) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng m, t là thời gian được tính bằng s. Biên độ của sóng là Một sóng cơ học có chu kì sóng bằng 4.10-5s. Tốc độ truyền sóng là 5 km/s. Bước sóng là: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2. Độ lệch pha dao động của hai nguồn là . Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn phát sóng những đoạn tương ứng là d1, d2. Điểm M sẽ dao động với biên độ cực tiểu nếu: Chọn phát biểu đúng: Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất? Hai loa nhỏ giống nhau tạo thành hai nguồn kết hợp đặt cách nhau S1S2 = 5 m. Chúng phát ra âm có tần số f = 440 Hz với vận tốc truyền âm v = 330 m/s. Tại điểm M, người quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên khi đi từ S1 đến S2. Giá trị của đoạn S1M là: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống hệt nhau S1, S2cách nhau 5 cm. Tần số dao động của mỗi nguồn là 20 Hz. Một điểm M dao động với biên độ cực đại trên mặt nước cách hai nguồn S1, S2 lần lượt là 4 cm và 8 cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn S1S2 có một vân giao thoa cực đại. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường nối S1, S2? Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa vào các đặc tính của âm là: Phát biểu nào sau đây là không đúng: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là: Một nguồn sóng dao động với tần số f gây ra sóng cơ học trên mặt nước. Khoảng cách giữa 7 gợn sóng liên tiếp là 30 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 cm/s. Tần số f bằng: Lắp xilanh đã được lồng pittông và âm thoa lên giá sao cho hai nhánh âm thoa nằm trong mặt phẳng chứa trục xilanh, vuông góc với trục xilanh và một nhánh âm thoa nằm gần sát đầu hở của xilanh. Dùng búa cao su gõ nhẹ, đều đặn vào một nhánh của âm thoa, đồng thời dịch chuyển dần pittông ra xa đầu hở của xilanh. Lắng nghe âm phát ra và xác định được hai vị trí gần nhau nhất của pittông khi nghe thấy âm to nhất là l1 và l2 (l1 > l2). Tần số do âm thoa phát ra là f. Tốc độ truyền âm trong không khí bằng: Điểm M là một phần tử dao động trong một môi trường truyền sóng cơ học có phương trình dao động là uM(t) = 5cos240πt (cm) và sóng cơ học có bước sóng bằng 6 cm. Tại thời điểm t = 2 (s), điểm A cách nó một đoạn d = 12 (cm) có li độ bằng bao nhiêu? Trong một môi trường đàn hồi có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2cách nhau 18 cm. Sóng tạo ra bởi hai nguồn có bước sóng 6 cm. Khi hiện tượng giao thoa xảy ra, người ta quan sát được bao nhiêu vân giao thoa cực tiểu? Dao động của điểm M trên mặt nước là tổng hợp của hai dao động được truyền đến từ hai nguồn giống hệt nhau có phương trình dao động u = 2cos2πt (cm). Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng 20 cm. Khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thoả mãn biểu thức d2 - d1 = 30 cm. Biên độ dao động của điểm M bằng: Tìm câu phát biểu đúng trong số các câu dưới đây: Một sợi dây thép có chiều dài 1m và có hai đầu cố định. Kích thích cho sợi dây dao động nhờ một nam châm điện. Dòng điện xoay chiều qua nam châm có tần số f = 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng và có 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là: Vận tốc sóng trên một sợi dây căng thẳng phụ thuộc vào: Dao động của điểm M trên mặt nước là tổng hợp của hai dao động được truyền đến từ hai nguồn giống hệt nhau có phương trình dao động u = cos2πt (cm). Điểm M dao động với biên độ cực đại bằng: Trên một sợi dây đàn hồi mảnh, sóng tới truyền đến điểm cố định B của sợi dây có phương trình là uB = Acos2πft. Sóng phản xạ truyền đển điểm M trên sợi dây cách đầu B một đoạn d có phương trình dao động là: Trong một môi trường đàn hồi có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 giống hệt nhau và cách nhau 10 cm. Sóng tạo ra bởi hai nguồn có bước sóng 4 cm. Tăng tần số lên 2 lần thì số vân giao thoa cực đại quan sát được thay đổi như thế nào? Sóng dừng là: Khi sóng cơ truyền từ nước ra không khí thì Hai nguồn dao động được gọi là nguồn kết hợp, khi chúng dao động:

Thành viên đã làm bài (2)
makieuphongbd buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.815
Thành viên mới nhất thu-ha
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay




Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.