Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 1
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguồn phát sóng với tần số góc ω = 20π rad/s. Trong khoảng thời gian 0,225s, sóng truyền được quãng đường: Trên một sợi dây đàn hồi mảnh, sóng tới truyền đến điểm cố định B của sợi dây có phương trình là uB = Acos2πft. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về sóng phản xạ tại B? Sóng ngang là sóng: Tần số dao động của sóng âm là 600 Hz, sóng truyền đi với vận tốc 360 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động ngược pha là: Sóng dừng được tạo ra từ: Sóng ngang không truyền được trong các môi trường: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f có giá trị trong khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz và theo phương vuông góc với sợi dây. Vận tốc truyền sóng trên dây là 3 m/s. Một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm luôn dao động vuông pha với A. Xác định bước sóng truyền trên sợi dây. Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2dao động ngược pha phát ra sóng có bước sóng 1,5 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa S1, S2? Một sóng cơ học truyền từ nguồn sóng O đến điểm M trên phương truyền sóng, M cách O một khoảng d = 1m. Phương trình dao động tại M là UM = 6cos(4πt – 8π) (cm). Biết bước sóng của sóng cơ học là λ = 50cm. Phương trình dao động của nguồn O là: Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được có đầu B, được để tự do. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Tăng dần tần số dao động của âm thoa thì trên dây xuất hiện sóng dừng ứng với các tần số f1; f2; f3... Các tần số đó tỉ lệ với nhau theo tỉ lệ: Một thí nghiệm về sóng dừng đối với sợi dây chiều dài l = 0,25 m như hình bên. Âm thoa dao động với tần số 90 Hz. Sợi dây được kéo căng nhờ gia trọng m. Đĩa tròn D có một lỗ nhỏ dùng để chặn dao động của dây. Quan sát trên dây thấy có 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí phụ thuộc vào: Một dây đàn có chiều dài 80 cm được giữ cố định ở hai đầu. Âm do dây đàn phát ra có bước sóng dài nhất bằng: Trong môi trường vật chất đàn hồi, có hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5 cm. Nếu sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng λ = 2 cm thì ta quan sát được bao nhiêu vân giao thoa cực đại giữa S1, S2? Tìm nhận xét đúng trong số các câu dưới đây: Cho v là vận tốc truyền sóng; T là chu kì dao động; f là tần số dao động, k là số nguyên, thì: Các nhận xét về tính chất vật lí của âm thanh là: Một sóng cơ học truyền trong một môi trường đàn hồi có phương trình dao động của tâm dao động là u(t) = Acos(t) (cm). Sau 1s, sóng truyền đến điểm M. Độ lệch pha dao động của một điểm M trong môi trường truyền sóng so với tâm dao động là: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là: u0 = Asint (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng  bước sóng ở thời điểm t =  chu kì có độ dịch chuyển uM= 2 cm. Biên độ sóng là: ** Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, mức cường độ âm là: LA = 90 (dB). Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10–10 W/m2. Cường độ âm IA của âm đó tại A: 0,1 W/m2. Coi môi trường hoàn toàn không hấp thụ âm. Cường độ và mức cường độ của âm đó tại điểm B trên đường NA và cách N một khoảng NB = 10 m là: Hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên n lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu thay đổi như thế nào? Dây AB dài  = 90 cm có sóng truyền với vận tốc v = 40 m/s từ nguồn được kích thích bằng tần số f = 200 Hz. Cho rằng hai đầu dây đều cố định. Số bụng sóng dừng trên dây sẽ là: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây: u = 4cos(20πt - ). Với x: đo bằng met, t: đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị: Hai viên bi nhỏ ở cách nhau 16 cm dao động điều hòa với tần số f = 15 Hz theo phương thẳng đứng cùng liên tiếp đập vào mặt nước và cùng xuống tới độ sâu 2,0 cm tại hai điểm A và B. Vận tốc truyền sóng ở mặt nước là v = 0,30 m/s. Biên độ dao động ở các điểm M, N, P nằm trên đường AB có: AM = 4 cm, AN = 8 cm và AP = 12,5 cm là: Một dây đàn dài  = 0,6 m được kích thích phát ra âm La có tần số f = 220 Hz với 4 nút sóng dừng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây: Một dây thép dài AB = 60 cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố có tần số f = 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây sẽ là: Sóng truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc 360 m/s. Ban đầu tần số sóng là 180 Hz. Để có bước sóng 0,5 m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng bao nhiêu? Khi tín hiệu radio gửi từ phi thuyền về Trái Đất, tín hiệu nhận được tại Trái Đất sẽ có: Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng λ = 120 cm. Biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M là . Khoảng cách d = MN sẽ là: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn O1 và O2 có cùng phương trình dao động u0 = 2cos20πt (cm) đặt cách nhau O1O2 = 15 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 60 cm/s. Số điểm trên O1O2 có dao động cực đại sẽ là: Hai viên bi nhỏ ở cách nhau 16 cm dao động điều hòa với tần số f = 15 Hz theo phương thẳng đứng cùng liên tiếp đập vào mặt nước và cùng xuống tới độ sâu 2,0 cm tại hai điểm A và B. Vận tốc truyền sóng ở mặt nước là v = 0,30 m/s. Xác định biên độ dao động của nước ở các điểm M, N, P nằm trên đường AB với AM = 4 cm, AN = 8 cm và AP = 12,5 cm. Dây AB dài  = 1,05 m được kích thích bằng dao động có tần số f = 200 Hz. Trên dây xuất hiện 7 bụng sóng dừng. Biết rằng hai đầu dầy được gắn cố định, vận tốc truyền sóng trên dây đó là: Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình u = 1,5cos(50πt - )cm và u = 1,5cos(50πt + )cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Tại điểm M trên mặt nước cách S1 một đoạn d1=10cm và cách S2 một đoạn d2= 17cm sẽ có biên độ sóng tổng hợp bằng: Sau khi máy bay bay qua, ta nghe được tiếng nổ trên cao, điều đó cho ta biết máy bay: Một dây dài 120 cm đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết vận tốc truyền sóng v = 32 m/s và sóng xuất hiện có đầu A là một nút sóng. Số bụng sóng dừng trên dây là: Tai con người có thể phân biệt được hai âm chênh lệch 1 dB. Tỉ số cường độ âm của hai âm là: Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được kéo căng nhờ gia trọng m. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Tăng dần tần số dao động của âm thoa thì trên dây xuất hiện sóng dừng ứng với các tần số f1; f2; f3... Các tần số đó tỉ lệ với nhau theo tỉ lệ: Một âm có cường độ 5.10–7 W/m2. Mức cường độ âm của nó là: Nút điều chỉnh âm lượng của một máy nghe nhạc có thể thay đổi mức cường độ âm từ L1 = 20 dB lên mức cường độ âm L2. Tỉ số cường độ âm của hai âm là 10000. Mức cường độ âm L2 bằng: Kẹp một đầu dây đàn hồi vào một nhánh của âm thoa, đầu còn lại được cố định. Cho âm thoa dao động với tần số 400Hz thì thấy trên dây có sóng dừng và đếm được 4 bụng sóng. Chiều dài của sợi dây bằng 2m. Tốc độ truyền sóng là: Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 505.493
Thành viên mới nhất nghich
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.