Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 3
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sóng âm là sóng: Hai nguồn phát sóng O1 và O2 có cùng tần số f = 15 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn O1 và O2 là d1 = 23 cm và d2 = 26,2 cm, sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của O1O2 còn một đường dao động mạnh. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:  Một ống được bịt một đầu cho ta một âm cơ bản có tần số bằng f. Sau khi bỏ đầu bịt đi, tần số của âm cơ bản phát ra sẽ: Sóng dọc truyền được trong các môi trường: Hai sóng gặp nhau tại một điểm, nếu một sóng có biên độ A và một sóng có biên độ B thì biên độ của sóng tổng hợp là: Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350 m/s, có bước sóng 70 cm. Tần số sóng là: Một cái loa phát ra một âm thanh với công suất 0,1 W. Âm truyền đi được coi là đồng đều theo mọi phương. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m . Mức cường độ âm tại một điểm cách loa một khoảng 4 m là: Hai điểm A, B cách nhau 20 cm là 2 nguồn sóng giống hệt nhau trên mặt nước dao động với tần số f = 15 Hz và biên độ bằng 5cm. Vận tốc truyền sóng ở mặt nước là v = 0,3 m/s. Biên độ dao động của nước tại các điểm M, N nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn A và B với AM = 5 cm, AN = 10 cm là: Hai điểm trong môi trường truyền sóng dao động cùng pha khi độ lệch pha của chúng bằng: Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn