Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 5
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần, thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: Để hai sóng kết hợp giao thoa triệt tiêu nhau thì chúng phải có: Tại A và B cách nhau 20 cm người ta gây ra hai nguồn dao động cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f = 50 Hz. Vận tốc truyền sóng bằng 3 m/s. Số điểm có biên độ cực đại và đứng yên trên đoạn AB là: Một ống sáo có chiều dài 0,6 m được đóng kín ở một đầu. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 300 m/s. Tần số âm thấp nhất mà ống sáo phát ra là: Một người đứng cách nguồn âm một khoảng d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm thêm một đoạn d thì cường độ âm bằng bao nhiêu? Trên một dây đàn ghi ta chiều dài l có sóng âm truyền với tốc độ v. Khi dao động, trên dây đàn có 2 bụng sóng. Tần số âm do dây đàn phát ra bằng: Một dây AB dài 120 cm, đầu A mắc vào dọc một nhánh âm thoa có tần số f = 40 Hz, đầu B gắn cố định. Cho âm thoa dao động, quan sát trên dây thấy có sóng dừng với 4 bó sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là: Tốc độ truyền sóng được xác định bằng công thức nào sau đây? Trên một sợi dây đàn hồi mảnh, sóng tới truyền đến điểm cố định B của sợi dây có phương trình là uB = Acos2πft. Điểm M trên sợi dây cách đầu B một đoạn bằng một bước sóng có biên độ dao động là: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha với nhau gọi là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn