Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 4
Vật lý 12
Dao động cơ
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Pha ban đầu của một vật dao động điều hòa phụ thuộc vào Quả cầu khối lượng m gắn vào đầu một lò xo. Gắn thêm vào lò xo một vật có khối lượng m1 = 120 gam thì tần số dao động của hệ là 2,5 Hz. Lại gắn thêm vật có khối lượng m2 = 180 gam thì tần số dao động của hệ là 2 Hz. Khối lượng của quả cầu là: Một vật dao động điều hòa với biên độ dao động A = 5 cm. Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là a = –4 (cm/s2). Lấy 2 = 10. Xác định chu kì dao động của vật? Chuyển động dao động là: Phương trình của vật dao động điều hòa x = 5cos(t) (cm). Tại vị trí li độ x = 3 cm vật có vận tốc bằng: Chọn đáp án đúng nhất khi nói về dao động cưỡng bức: Khi một vật dao động điều hòa thì: Một con lắc đơn với hòn bi có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Lực căng dây N của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch cực đại là: ** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250 (g). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng (VTCB), chiều dương hướng từ trên xuống. Từ VTCB kéo vật xuống dưới đến vị trí lò xo giãn 6,5 (cm) thì buông nhẹ để vật dao động điều hoà xung quanh VTCB. Biết rằng năng lượng của dao động là 80 (mJ). Lấy gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10 (m/s2). Phương trình dao động của vật là: Hai điểm M và N đối xứng nhau qua vị trí cân bằng trên quỹ đạo của một vật dao động điều hòa cách nhau 5cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M theo chiều dương, đến N theo chiều âm là 0,5s. Biết khối lượng của vật bằng 100g. Lấy π2=10. Độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật khi nó đến M là: Trong phương trình đao động điều hoà x = Acos(ωt + φ0), các đại lượng ω, φ0, (ωt + φ0) là những đại lượng trung gian cho phép xác định: Một con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng m = 250 g dao động điều hòa. Lực đàn hồi tác dụng lên vật nặng tại vị trí li độ x = 10 cm bằng 4 N. Chu kì dao động của vật là: ** Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là: Lúc t = 0 một vật dao động điều hòa có gia tốc và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật được biểu diễn: Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi có độ cao 2 km. Khi đưa đồng hồ xuống độ cao 1 km thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm. Tính thời gian đồng hồ chạy sai sau 1 tuần? Biết bán kính Trái Đất là 6400 km. Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì: Động năng của một vật dao động điều hòa: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2).Nếu độ lệch pha của hai dao động Δφ =  thì biên độ dao động tổng hợp là: Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài A , tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi biểu thức: Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc ω. Đặt: α = ω2A2, β = ω2x2, γ = 1/v2 thì ta có mối quan hệ: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x0 = 5 cm theo chiều dương với vận tốc v0 = 10π cm/s. Phương trình dao động của vật là: Tại một nơi trong không khí đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ. Tại đó, nếu đặt đồng hồ quả lắc vào chân không thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian chạy sai của đồng hồ sau 1 ngày đêm. Biết rằng nhiệt độ giữa môi trường chân không và không khí là như nhau, khối lượng riêng của vật D = 8450 kg/m3, khối lượng riêng của không khí D0 = 1,4 kg/m3. ** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250 (g). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng (VTCB), chiều dương hướng từ trên xuống. Từ VTCB kéo vật xuống dưới đến vị trí lò xo giãn 6,5 (cm) thì buông nhẹ để vật dao động điều hoà xung quanh VTCB. Biết rằng năng lượng của dao động là 80 (mJ). Lấy gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10 (m/s2). Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của lực đàn hồi là: Một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của môi trường thì vận tốc cực đại và biên độ dao động sẽ giảm với tốc độ: Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8 (cm/s) và gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ và chu kì dao động có thể là: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T' bằng T: Ba lò xo có độ cứng k1, k2, k3 được mắc vào ba vật có cùng khối lượng m. Chu kì dao động của ba con lắc lò xo T1, T2, T3. Khi cho ba lò xo mắc song song và mắc vào vật m thì chu kì dao động của hệ là: Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 20°C. Khi đưa đồng hồ lên độ cao h = 2 km thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian đồng hồ chạy sai sau 1 tuần. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10–5 K–1, nhiệt độ ở độ cao h = 2 km là 6°C và bán kính Trái Đất là 6400 km. Hai con lắc lò xo A và B có cùng khối lượng vật nặng. Chu kì và biên độ của hai con lắc có mối quan hệ TB = 3TA; AB = 2AA. Tỉ số cơ năng của hai con lắc là: Một con lắc đơn chiều dài l. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α0 rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát. Vận tốc của vật và lực căng của dây treo tác dụng vào vật khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α là: Lò xo có độ cứng k, được cắt ra làm hai đoạn bằng nhau thì độ cứng k' của mỗi đoạn sẽ là: Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại của vận tốc là: ** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật nặng ở vị trí cân bằng (VTCB) thì lò xo bị giãn 2,5 (cm). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ dưới lên. Kéo vật xuống dưới cách VTCB 2 (cm) rồi truyền vận tốc 40 (cm/s) theo chiều dương để nó dao động điều hoà xung quanh VTCB. Lấy t = 0 là lúc truyền vận tốc cho vật và g = 10 (m/s2).Phương trình dao động của vật là: Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là Δl. Chu kì dao động của con lắc được tính bằng biểu thức: Con lắc đơn có độ dài  = 1 (m) khối lượng không đáng kể, hòn bi có khối lượng = 100 (g) treo vào đầu dưới của dây. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc αm = 30° rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Lấy g = 9,8 (m/s2). Vận tốc hòn bi khi qua vị trí cân bằng: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình : x1 = A1cos(ωt) (cm); x2 =A2cos(2πt + ) (cm) và x3 = A3cos (cm). Biên độ của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào dưới đây? Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? ** Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài tự nhiên là 0. Treo một vật có khối lượng m1 = 150 (g) vào lò xo thì độ dài của nó là 1 = 32 (cm). Nếu treo thêm vào m1 một vật có khối lượng m2 = m1 thì độ dài của nó là 2 = 34 (cm). Lấy g = 9,8 (m/s2). Độ dài tự nhiên của lò xo là: Vật nặng trong con lắc lò xo có m = 100 gam, khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta truyền cho nó một vận tốc ban đầu 2 m/s. Do ma sát nên vật dao động tắt dần. Nhiệt lượng toả ra môi trường khi dao động tắt hẳn là: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt đất lên độ cao h = 5 (km). Bán kính Trái Đất R = 6400 (km). Mỗi ngày đêm đồng hồ đó chạy chậm:

Thành viên đã làm bài (1)
phuc12a3333
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.