Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 1
Vật lý 12
Dao động cơ
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian: Một vật nặng khối lượng m = 1 kg gắn vào một đầu lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu còn lại phía trên lò xo được giữ cố định. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz. Trong quá trình vật dao động, chiều dài lò xo thay đổi từ 1= 20 cm đến 2 = 24 cm. Lấy g = 10 m/s2 và 2 = 10. Tại vị trí nào vật chịu tác dụng của lực đàn hồi nhỏ nhất và độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos Tại một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 10°C thì một đồng hồ quả lắc chạy nhanh 6,48 s trong một ngày đêm. Hệ số nở dài của dây treo quả lắc α = 2.10-5 K–1. Hỏi nhiệt độ ở đó bằng bao nhiêu thì đồng hồ chạy đúng? Khi biên độ dao động tăng gấp đôi thì đại lượng nào sau đây cũng tăng gấp đôi? Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động đối với trục toạ độ Ox có dạng x = 2Asin2, với ω = . Thế năng của con lắc có biểu thức nào sau đây? Một vật có khối lượng 0,4 (kg), treo vào một lo xo có độ cứng k = 80 (N/m) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 0,1 (m). Gia tốc của vật ở vị trí biên của dao động là: Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = A1cos, x2 = Acos. Pha ban đầu của dao động tổng hợp bằng. Chọn phát biểu đúng? Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa: Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kỳ con lắc: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m = 0,1 (kg) gắn với lò xo có độ cứng k dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang theo phương trình: x(t) = Acos(ωt + ). Tại thời điểm t1 có: x1 = 1 (cm); v1 = –10 (cm/s). Tại thời điểm t2 có: x2 = – (cm); v2 = –10 (cm/s). Phương trình toạ độ của con lắc là: Một vật nhỏ có khối lượng 400 g được treo vào lò xo có độ cứng 160 N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là: Khi đưa con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của độ dài dây treo con lắc) thì tần số dao động điêu hoà của nó sẽ: Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có khối lượng m=0,2 kg, độ cứng k=20 N/m. Từ vị trí cân bằng  người ta kéo quả cầu theo phương thẳng đứng 1 đoạn bằng 2cm rồi buông nhẹ. Lập phương trình dao động nếu chọn gốc thời gian là tại thời điểm buông tay. ** Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ được xác định bởi: x = 0,04sin2πt (m): Vận tốc của quả cầu tại thời điểm t =  (s) là: Điều nào sau đây không đúng với dao động cơ học: Chọn phát biểu sai: ** Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ được xác định bởi: x = 0,04sin2πt (m): Vận tốc và gia tốc cực đại mà quả cầu đạt được là: Phương trình dao động điều hoà của một vật có dạng: x = 5cos(100πt + ). Chu kì của dao động đó là: Một con lắc đơn có dao động điều hòa với tần số góc ω và biên độ dài s0. Khi vật có li độ 4 cm thì vận tốc của nó là –12 cm/s và khi vật có li độ –4 cm thì vận tốc của nó là 12 cm/s. Tần số góc và biên độ dài của con lắc là: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. Vận tốc của vật bằng 1 m/s tại vị trí li độ x = 2 cm. Tần số dao động của vật bằng: ** Treo vào đầu dưới lò xo một vật khối lượng m thấy nó bị kéo giãn dài thêm 90 (mm). Dùng tay kéo vật xuống thấp theo phương thẳng đứng một đoạn dài 36 (mm) rồi buông tay ra. Thời gian thực hiện 40 dao động toàn phần đo được là t = 24 (s). Gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm là: Hai dao động x1 = Asinωt và x2 = Asin(ωt + ) là: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 (N/m) và viên bi có khối lượng 0,2 (kg) dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 (cm/s) và 2 (m/s2). Biên độ dao động của viên bi là: Để duy trì dao động cho một cơ hệ, ta phải: ** Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Vận tốc của hai vật này ngay sau va chạm là: Hai lò xo có độ cứng k1, k2 được ghép nối tiếp thì độ cứng của hệ lò xo là: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0 khi vật có li độ x = 2,5 (cm) đang chuyển động theo chiều dương có dạng: ** Một viên bi bằng đồng treo bằng dây đồng (dây không giãn và có khối lượng không đáng kể) được dùng làm "đồng hồ đếm giây" có chu kì là T = 2,000 (s) khi ở nhiệt độ t = 20°C, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,815 (m/s2) (bỏ qua lực cản và lực đẩy ácsimet). Tại nhiệt độ t' = 35°C ở nơi có gia tốc trọng trường g' = 9,795 (m/s2) thì sau 24 giờ đồng hồ này chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Cho biết hệ số nở dài của đồng hồ α = 1,7.10–6 độ. Chọn đáp án đúng: Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ tại một địa điểm trên mặt đất. Khi nhiệt độ môi trường giảm thì đồng hồ: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 3 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí li độ x1=  đến vị trí li độ x2 = A là: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt (cm), gia tốc của vật thời điểm t = 5 s là: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(5π + ). Véctơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0)sau đây? Dao động của các hệ sau, dao động nào có thể coi là dao động điều hòa? Một đồng hồ quả lắc dùng con lắc đơn làm hệ đếm giây. Dây treo vật bằng kim loại có hệ số nở dài α = 1,8.10-5K-1. Biết đồng hồ chạy đúng ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 25°C. Nếu nhiệt độ môi trường giảm xuống còn 10°C thì sau một tuần đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa: Một lò xo độ cứng k = 60 (N/m) được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1 và l2 với 2l1 = 3l2. Độ cứng k1 và k2 của hai lò xo l1 và l2 lần lượt là: ** Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30 (cm). Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10 (cm). Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42 (cm), rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng lên trên vật (vật dao động điều hòa).Lấy g = 10 (m/s2). Khoảng thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí có li độ 2 (cm) đến –2 (cm) là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.797
Thành viên mới nhất tran-anh-khoi-brad
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.