Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động cơ
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ biên độ góc α0. Cơ năng của con lắc là: Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về biên độ dao động của dao động duy trì? Hãy chỉ ra thông tin không đúng về dao động điều hoà chất điểm: Hai dao động điều hòa x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực tiểu khi: Phương trình vi phân: x'' + ω2x = 0 (với ω = hằng số) có nghiệm là những hàm nào kể sau: 1) x = A1sin(ωt + φ) với A1, ω, φ là các hằng số. 2) x = A2sinωt với A2, ω là các hằng số. 3) x = -A3cos(ωt + φ') với A3, ω, φ' là hằng số. 4) x = A4cos(ωt + φ'') với A4, ω, φ'' là hằng số. Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: Một con lắc có khối lượng m = 0,5 (g), chu kì T = . Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên độ góc α0 (có cosα0 = 0,99). Sức căng dây ở vị trí biên và vị trí cân bằng của con lắc là: Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos (cm) và x2 = 4cos (cm). Chu kì của dao động tổng hợp là: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Gọi α, β lần lượt là độ lớn của vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật. Biên độ dao động của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.597
Thành viên mới nhất 131956711138166
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn