Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động cơ
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là vmax, tần số góc ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x1 sẽ có vận tốc v1 với: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 (N/m) và viên bi có khối lượng 0,2 (kg) dao động điều hoà. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 (cm) và 2 (m/s2). Biên độ dao động của viên bi là: Biên độ của một dao động điều hoà không ảnh hưởng đến: Cắt một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 thành các đoạn lò xo có chiều dài l1, l2và có độ cứng tương ứng k1, k2. Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa l1; l2; k1; k2? Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là: Một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 1,5 (s). Một con lắc đơn khác có chiều dài l2 dao động với chu kì T2 = 2 (s). Chu kì của con lắc đơn có chiều dài bằng (l1 + l2) sẽ là: Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi: Khi một vật dao động điều hòa thì: Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 (cm), chu kì T = 2 (s), lấy π2 = 10. Lúc vật ở một trong hai vị trí biên thì gia tốc của vật là: Cho hai con lắc lò xo: con lắc 1 gồm vật m và lò xo có độ cứng k, con lắc 2 gồm vật 2m và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho hai con lắc dao động với cùng biên đô thì tỉ số cơ năng của hai con lắc là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn