Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động cơ
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một con lắc đơn có chu kỳ dao động nhỏ là T, tại một nơi trên mặt đất. Khi con lắc qua vị trí cân bằng dây treo vấp vào một chiếc đinh đóng tại trung điểm của dây và dính chặt tại trung điểm đó. Chu kỳ của phần dao động nhỏ của con lắc lúc này là: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương trình x1 = 4sin(πt + α) (cm) và x2 = 4cos(πt) (cm). Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất khi: Dao động tự do là dao động: Một vật nhỏ khối lượng 0,001 kg trong con lắc lò xo dao động với phương trình x = 0,02sin(2t) (m). Động năng cực đại của vật bằng: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Trong quá trình dao động, động năng bằng n lần thế năng tại vị trí li độ x bằng: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị cực đại là: Phát biểu nào sau đây không đúng: Chọn hai con lắc lò xo thực hiện hai dao động điều hòa có biên độ lần lượt là A1, A2 với A1 > A2. Nếu so sánh cơ năng của hai con lắc thì: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí bân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x =  là: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 (cm), có độ cứng k0 = 60 (N/m) được cắt thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên l1 = 10 (cm) và l2 = 20 (cm). Độ cứng của hai lò xo dài l1, l2 tương ứng là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn