Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động cơ
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng băng 0,5 Hz. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12 giây thì tấm ván bị rung lên mạnh nhất? Một vật thực hiện dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có các phương trình dao động: x1 = 4cos2πt (cm) và x = 4cos (cm). Cho π2 = 10. Gia tốc của vật ở thời điểm t = 1 s là: Biểu thức li độ của một dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hoà: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt (cm), gia tốc của vật tại thời điểm t = 5 (s) là: Một vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T0. Nếu cắt lò xo bớt đi một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là: Một con lắc trên mặt đất có chu kì là 4 (s), được đưa lên một vệ tinh quay quanh Trái Đất trên một quỹ đạo tròn bán kính 1,5R (R là bán kính trái đất), tần số dao động của con lắc trong vệ tinh là:  Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài  = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 <100. Chu kì dao động của con lắc là: Một con lắc lò xo dao động dao động điều hoà có phương trình dao động x = Acos(ωt + φ). Nếu kích thích để biên độ dao động của nó tăng lên 2 lần thì cơ năng của nó: Trong quá trình dao động, chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng biến thiên từ 30 cm đến 50 cm. Khi lò xo có chiều dài 40 cm thì:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn