Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động cơ
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hoà có phương trình x = Acos(5πt + φ) (cm). Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí mà lò xo không biến dạng theo chiều dương, hướng thẳng lên với vận tốc 20π (cm/s). Lấy g = 10 (m/s2), π2 ≈ 10 và gốc toạ độ là vị trí cân bằng của vật treo. Tính A và φ: Biết vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là vm và gia tốc cực đại của nó là am. Chu kì dao động của vật này là: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g với biên độ góc α0. Lúc vật đi qua vị trí có li độ góc α, nó có vận tốc là v. Biểu thức nào sau đây là đúng? Một con lắc có khối lượng m = 0,5 (g), chu kì T = . Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên độ góc α0 (có cosα0 = 0,99). Phương trình dao động ở vị trí biên của con lắc là: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 (s). Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là a = −8 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của vật bằng: Biểu thức chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ có dạng: ** Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0: Khi vật ở vị trí cách vị trí cân bằng 5 (cm), theo chiều dương là: Con lắc lò xo đang dao động với phương trình: x = 5cos(6πt + ). Phát biểu nào sau đây là đúng: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 = 2sin và x2 = cos. Pha của dao động tổng hợp là: Phương trình dao động của một vật có dạng x = Asin2ωt + Acos2ωt. Biên độ dao động của vật là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.379
Thành viên mới nhất nguyen-viet-hieu
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn