Ghi nhớ bài học |

Bài tập về cấu tạo hạt nhân nguyên tử

VII.3. BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1.Cấu tạo hạt nhân:

a. Với 1 hạt nhân                   :       

        + Z prôtôn,                                         

        + (A - Z) nơtron

b. Trong N hạt nhân có :  

        + Np = N.Z = N = nnguyên tử. NA

        + Nn = N.(A - Z) = nnguyên tử. NA(A - Z)

2. Độ hụt khối.  Năng lượng liên kết        

a. Đối với một hạt nhân.

                                   m = Z.mp + (A - Z).mn - mhạt nhân                              (u, kg. MeV/c2)

                                    Wlk =  Wlk.c2 = (Z.mp + (A - Z).mn - m)c2           (Đơn vị MeV, J)

b. Đối với N hạt nhân:

                  m = N. m1hạt

                    Wlk N hạt= N. Wlk

c. Năng lượng liên kết riêng = năng lượng tách một e

                   w =wlkr=WlkA (MeV/nu)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn