Ghi nhớ bài học |

Thuyết tương đối hẹp của Anhxtanh

1. Thuyết tương đối hẹp

- Khối lượng tương đối tính:  m=m01-v2c2

            Trong đó m0 là khối lượng nghỉ

- Năng lượng toàn phần:E = m.c2 = m0.c2 + K  

            Động năng của hạt là K = (m- m0).c2

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn