Ghi nhớ bài học |

Bài tập về thuyết lượng tử và tiên đề Bo

VI.2 BÀI TẬP VỀ THUYẾT LƯỢNG TỬ VÀ TIÊN ĐỀ BO

Dạng 1: Thuyết lượng tử và những bài tập cơ bản

         + Năng lượng của phôntôn:  ε=h.f=hcλ                                            

         + Công suất của một chùm sáng     P=npε                         

         + Hiệu suất của hiện tượng phát quang là:   H =PpPkt=np.εpnkt.εkt

 Dạng  2: Tia X

+ Ban đầu e được tăng tốc trong điện trường:                            Wđs  - W = UAK.e

+ Sau đó e tới đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn:    Wđs  = e + Q  => emax = Wđs 

=> Photon có năng lượng lớn nhất (bước sóng ngắn nhất, tần số lớn nhất): 

        emax= Wđs = UAK.e (với W = 0)

      Công suất điện của ống Rownghen: P = U.I

        Hiệu suất của ống Rơnghen H=PphátPkích thích

Dạng 3: Mẫu Bo và quang phổ vạch của Hiđro

1.  Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô:

            + rn = n2r0

   Với r0 =5,3.10-11m là bán kính Bo (ở quỹ đạo K)

            +  Lực tĩnh điện Fđ=k.e2r2 gây ra gia tốc hướng tâm nên:

                                       Fđ=m.ahtk.e2r2=m.v2r

2.Năng lượng ion hóa nguyên tử H:  

năng lượng ion hoá nguyên tử là năng lượng để e có thể bức ra từ nguyên tử

Q = En

3. Xác định số lượng các bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra

  - Kể tên liệt kê dần

4. Xác định các tần số hoặc bước sóng

+ Bước 1: Xác định tên

     C1: chuyển từ bảng chữ cái ra

     C2: fmax; fmin  hoặc l max; l min

     C3:  Cho thứ của một dãy: ldãy+thứ; dãy

+ Bước 2: Xác định các bước sóng, tần số

              ε1,3=ε1,2+ε2,3

                          

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn