Ghi nhớ bài học |

Bài tập dao động và sóng điện từ

IV.2. BÀI TẬP DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Dạng 1: Bài tập về chu kì, tần số và bước sóng

- Dạng bài tập này về cơ bản tương tự như bài tập chu kỳ của con lắc đơn và con lắc lò xo

bao gồm các loại cơ bản:

+ Cho L, C tìm tần số, chu  kì hoặc bước sóng

+ Thay đổi L và C (có thể liên quan tới tụ xoay thì đề bài sẽ cho)

+ Cho tần số (chu kì hoặc bước sóng) ứng với 2 trường hợp tìm trường hợp còn lại

- Các công thức áp dụng:

Dạng 2: Bài tập về mối quan hệ giữa u,i, q

1. Quan hệ giữa các giá trị cực đại

 + I0 với Q0:I0 = wQ0;                   

 + Q0 với U0: Q0 = C.U0             

 + I0 với U0I0=U0ZL=U0ZC=U0CL

2. Biểu thức theo thời gian:

a. Biểu thức

           + Biểu thức điện tích của tụ: q = Q0.cos(ωt+φ)            

           + Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện:  u = U0.cos(ωt+φ)   

           + Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:     i= I0.cos(ωt+φ+π/2)  

b. nhận xét:           

 + q, i, u biến thiên điêu hòa cùng tần số và có pha:

  •         u cùng pha với q
  •         i sớm pha hơn q : p/2

c. Bài tập tương tự như dao động

+ Lập phương trình

+ Bài toán khoảng thời gian

3. Công thức quan hệ của q, u, i cùng tại thời điểm

4. Quan hệ u, i, q khác thời điểm

Dạng 3: Bài toán về năng lượng của mạch LC

1. Tính năng lượng điện trường; từ trường và năng lượng điện từ:

2. Tỉ lệ giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường

3. Các trường hợp khác:

  + Năng lượng mất mát cho tới khi tắt hẳn: Wmất = Wban đầu = I2.R.t

  +  Để duy trì được dao động điện từ ta cần cung cấp cho nó phần năng lượng đúng bằng phần nó đã tiêu hao trong quá trình dao động . Theo định luật Jun – Lenxo ta có mạch cung cấp cần công suất là :

P=I2.R=U02.C.R2L

Dạng 4: Bài tập về sóng điện từ

Về bài tập quá trình truyền sóng điện từ: Trong quá trình truyền sóng điện từ thì tốc độ truyền sóng là không đổi.

Áp dụng công thức S = v.t = c. t (c là tốc độ ánh sáng trong chân không )`

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn