Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

vật lý 12
Hạt nhân nguyên tử
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điều kiện để phản ứng hạt nhân nhiệt hạch xảy ra: Phản ứng n + Li  T + He tỏa ra một năng lượng  = 4,80 MeV. Giả sử động năng của các hạt ban đầu (n và Li) không đáng kể. Động năng của hạt α (hạt nhân He) có giá trị: Khi bom hiđro nổ, phản ứng nhiệt hạch xảy ra và heli được tạo thành từ đơteri và triti. Tính năng lượng được sinh ra khi 1 (g) heli được tạo thành? Biết  = 2,0141 (u);  = 3,01605 (u); mHe = 4,0026 (u); mn = 1,00866 (u). Có hai chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ là λA = 2λB. Sau khoảng thời gian một chu kì bán rã của chất phỏng xạ B thì: Một hạt nhân  X có 8 prôtôn và 9 nơtrôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75MeV/nuclon. Biết mp= 1,0073u; mn = 1,0087u; luc2 = 931,5MeV. Khối lượng của hạt nhân đó bằng bao nhiêu: Ban đầu có  g chất phóng xạ 210Po (pôlôni) với chu kỳ bán rã 138 ngày. Sau 69 ngày khối lượng P0 còn lại là: Tính chất hóa học của một nguyên tử được xác định bởi: Lúc đầu có 10gam  Ra. Sau 100 năm độ phóng xạ sẽ bằng bao nhiêu? Biết chu kỳ bán rã của Ra bằng 1600 năm: ** Theo giả thiết ĐơBrơi, một hạt vật chất có năng lượng E và động lượng p = mv luôn tương ứng với một sóng lan truyền theo hướng của p gọi là sóng ĐơBrơi có bước sóng λ = . Bước sóng ĐơBrơi của một êlectron có năng lượng 100 eV là: 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn