Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

vật lý 12
Hạt nhân nguyên tử
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong hạt nhân  Cl có: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về tia phóng xạ γ? Biết khối lượng của các nguyên tử hyđrô, nhôm (Al) và của nơtrôn lần lượt là mH = 1,007825u; mAl = 25,986982u; mn = 1,008665u và lu = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nhôm sẽ là: Trong các phân rã (α, β và γ thì hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã: Khi phát ra tia β tức là phát ra chùm điện tử, hạt nhân phóng xạ phải: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về tia phóng xạ β? Phốt pho P1532 phóng xạ β với chu kì bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ P1532 còn lại là 2,5g. Khối lượng ban đầu của khối chất P1532 bằng bao nhiêu? Hạt nhân triti  và đơtri  tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt nhân X và một nơtron. Cho biết khối lượng các hạt: mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mN = 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt α là: Trong phóng xạ β+ thì hạt nhân con: Viết phương trình phân rã phóng xạ β– của hạt nhân  và tìm hạt nhân con. Chọn đáp án đúng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.382
Thành viên mới nhất 107196711816264720643
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn