Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi người ta chiếu một chùm sáng lên tấm kim loại được đánh bóng có công thoát A. Hiện tượng quang điện xảy ra, nếu: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6.625.10−34 (J.s); e = 3.108 (m/s); e = 1,6.10−19 (C). Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36 (eV). Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng 03 (μm). Quả cầu đặt cô lập có điện thế cực đại bằng: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của tia laze? Cho: 1 (eV) = 1,6.10−19 (J); h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em = −0,85 (eV) sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = −13,60 (eV) thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng: Hiện tượng quang điện được Hertz phát hiện bằng cách: Phát biểu nào dưới đây là đúng: Khi tăng dần hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện thì cường độ dòng quang điện: Sự phát sáng của vật (hay con vật) nào dưới đây là hiện tượng quang - phát quang: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng quang điện bão hoà?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.382
Thành viên mới nhất 107196711816264720643
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn