Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

vật lý 12
Sóng ánh sáng
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong thí nghiệm với hai khe Young, hai khe hẹp F1, F2 đặt cách nhau một khoảng 1,2 m. Màn được đặt cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng nguồn phát ra là 546 nm. Khoảng vân có giá trị bằng:   Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc là sai? Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Iâng có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5 m, khoảng cách giữa hai khe là α = 2,5 mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong không khí, khi thay đổi môi trường không khí bằng môi trường có chiết suất n thì khoảng vân:  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,42 µm; λ2 = 0,56 µm; λ3 = 0,63 µm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân sáng thì số vân sáng quan sát được là: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho S1S2 = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1 m. Biết khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Bước sóng  của ánh sáng do nguồn S phát ra là Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5 µm và λ2. Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Bước sóng λ2 là: Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2 mm, khoảng cách hai khe tới màn hứng vân là D = 1,2 m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,76 µm và màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây? Trong thí nghiệm giao thoa trong không khí, khoảng cách hai vân liên tiếp là i = 0,6 (mm). Nếu thực hiện trong môi trường chiết suất n =  thì khoảng cách giữa hai vân liên tiếp là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.379
Thành viên mới nhất nguyen-viet-hieu
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn