Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

vật lý 12
Dao động và sóng điện từ
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong mạch dao động LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện C. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn mối liên hệ giữa hiệu điện thế cực đại và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là đúng? Chọn phát biểu đúng. Dòng điện dịch là: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường: Tầng ôzôn trong bầu khí quyển rất có ích vì: ** Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuận dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay Cx. Tụ xoay có độ dung biến thiên C1 = 10 (pF) đến C2 = 250 (pF) khi góc xoay biến thiên từ 0° đến 120°, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng trong dải λ1 = 10 (m) đến λ2 = 30 (m). Cho biết điện dung của tụ điện là hàm bậc nhất của góc xoay. Khi có tụ C0 = 51,93 (pF) người ta bắt được sóng 19,2 (m) của đài phát. Biết sóng 19,2 (m) được duy bởi một xuất điện động hiệu dụng e = 1 (µV). Cường độ dòng điện cực đại trong khung khi có cộng hưởng là: Phát biểu nào sau đây là không đúng: Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C có dao động điện từ tự do. Năng lượng từ trường của cuộn dây biến thiên tuần hoàn với chu kì: Chọn phát biểu đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về điện tích, cường độ dòng điện và điện áp trên hai bản tụ trong mạch điện dao động LC?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.379
Thành viên mới nhất nguyen-viet-hieu
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn