Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

vật lý 12
Dao động cơ
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm phát biểu nào sau đây sai: Một con lắc đơn chiều dài l = 2 m. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 60° rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi nó qua vị trí cân bằng có độ lớn là: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ x = 3cos (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 = 5cos (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là:   Một con lắc đơn có vật khối lượng 100 g. Khi cộng hưởng nó có năng lượng toàn phần là 0,005 J. Biên độ của dao động khi đó là 10 cm, lấy g = 10 m/s2. Chiều dài của con lắc bằng: Một con lắc lò xo được bố trí dao động như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Kích thích cho vật dao động với biên độ nhỏ nhất bằng bao nhiêu để áp lực đặt lên mặt sàn bằng không? Khi đó, áp lực lớn nhất tác dụng lên mặt sàn bằng bao nhiêu? Đặc điểm của dao động điều hoà có: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số góc ω = . Phương trình dao động của con lắc đối với trục toạ độ Ox có dạng x = Acosωt + b, với b là hằng số. Thế năng của con lắc có biểu thức nào sau đây? Con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30 (cm), đầu dưới móc vật nặng. Sau khi kích thích, vật nặng dao động theo phương trình x = 2cos(20t) (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là: Vật nhỏ có khối lượng 400 (g) được treo vào lò xo có độ cứng 160 (N/m). Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10 (cm). Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.876
Thành viên mới nhất 108707430240837723919
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn