Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Khúc xạ ánh sáng
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng có chiết suất  với góc tới 45°. Góc lệch của tia khúc xạ so với tia tới là: ** Hai tia sáng đơn sắc màu vàng A và B bắt đầu trong bể nước như hình vẽ. Góc  là góc tới giới hạn của nước. Cho chiết suất của nước và không khí là 1,33 và 1. Sin của góc giới hạn của nước bằng Một tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang. Biết góc giới hạn phản xạ toàn phần là igh, độ lệch lớn nhất của tia tới và tia khúc xạ là Một tia sáng đơn sắc truyền trong thủy tinh, chiết suất của thủy tinh đối với tia sáng này là n = . Vận tốc truyền của tia sáng trong môi trường thủy tinh là (cho vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s). ** Các hình vẽ sau thể hiện đường đi của tia sáng đến mặt phân cách hai môi trường bezen - không khí. Chiết suất của benzen là 1,5 thì sin của góc khúc xạ trong hình 4 là  Chiết suất của một môi trường là 1,5. Vận tốc ánh sáng trong môi trường đó so với vận tốc ánh sáng trong chân không sẽ bằng Ánh sáng đi từ không khí (xem vận tốc ánh sáng gần bằng c) vào môi trường nào đó. Vận tốc ánh sáng trong môi trường bằng . Chiết suất của môi trường đó bằng Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới Người quan sát sẽ thấy vật tại điểm nào trên hình vẽ? Tia sáng đi từ thủy tinh vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 45° thì góc khúc xạ r = 30°. Góc giới hạn giữa hai môi trường này là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.597
Thành viên mới nhất 131956711138166
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn