Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Khúc xạ ánh sáng
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tia sáng đi từ thủy tinh vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 60° thì góc khúc xạ r = 30°. Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra thủy tinh thì góc tới i cần thỏa mãn Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi ánh sáng đi từ môi trường chiết suất lớn qua môi trường chiết suất nhỏ hơn thì Sự phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng từ một môi trường truyền sang môi trường khác có Tia sáng đi xiên từ không khí vào bản trên của tấm thủy tinh gồm hai bản mặt song song, bản dưới tiếp xúc với nước. Tia đi vào nước sẽ Điều nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ? Một tia sáng chiếu tới mặt ngăn cách giữa hai môi trường dưới góc tới i sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Cho n1 và n2 là chiết suất của môi trường chứa tới và môi trường khúc xạ, hệ thức nào sau đây đúng nhất? ** Các hình vẽ sau thể hiện đường đi của tia sáng đến mặt phân cách hai môi trường bezen - không khí. Tia sáng chịu sự phản xạ toàn phần tại mặt phân cách trong hình   Một tia sáng đi từ một môi trường chiết quang hơn sang một môi trường chiết quang kém, có tia khúc xạ song song với mặt phân cách giữa hai môi trường. Góc tới bằng  ** Hai tia sáng đơn sắc màu vàng A và B bắt đầu trong bể nước như hình vẽ. Góc  là góc tới giới hạn của nước. Cho chiết suất của nước và không khí là 1,33 và 1. Một tia sáng đi dọc theo đường NO ra không khí, vận tốc của nó sẽ Vận tốc ánh sáng trong môi trường A gấp 1,2 lần vận tốc ánh sáng trong môi trường B. Tia sáng đi từ môi trường A sang B với góc tới i. Góc khúc xạ r trong môi trường B sẽ có

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.379
Thành viên mới nhất nguyen-viet-hieu
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn