Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Cảm ứng điện từ
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,1 (H), trong đó dòng điện biến thiên đều 10 (A/s) thì suất điện động tự cảm xuất hiện sẽ có giá trị Năng lượng từ trường bên trong cuộn dây phụ thuộc vào cường độ dòng điện i qua nó theo đồ thị nào sau đây? * Cho khung dây hình vuông MNPQ cạnh a chuyển động đều với vận tốc  vào vùng từ trường đều có bề dày b như hình vẽ (b > a).                             Thời gian xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung MNPQ trong cả quá trình trên là Một khung dây hình vuông mỗi cạnh 5cm được đặt vuông góc với từ trường có cảm ứng từ 0,08T. Nếu từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,2s thì xuất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian trên bằng Trong một ống dây có độ tự cảm L = 0,08 H, cường độ dòng điện I biến thiên đều đặn theo thời gian t theo biểu thức I = 0,05(4 - t), trong đó I đo bằng ampe (A), s đo bằng giây (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là * Hệ số tự cảm L của ống dây thay đổi theo số vòng dây N, chiều dài ống dây l, tiết diện ống dây S khi các đại lượng còn lại được giữ không đổi là một trong các đồ thị sau:                      Đồ thị nào biểu diễn sự thay đổi của L theo l khi N và S không thay đổi? Một cuộn dây dẹt hình tròn gồm N = 300 vòng, diện tích mỗi S = 200 cm2. Cuộn dây có điện trở R = 4 Ω được đặt trong một từ trường đều, vectơ  vuông góc với các mặt phẳng chứa các vòng dây, B = 2.10-2 T. Công suất tỏa nhiệt trong cuộn dây lúc I = 0,60 A là Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động thẳng đều dọc theo hai đường song song x’x, y’y. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi khung đang chuyển động                      Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện cảm ứng? Cho dòng điện 5 (A) chạy qua một vòng dây tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5.10-2 (Wb). Độ tự cảm của vòng dây là 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn