Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Cảm ứng điện từ
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Từ thông Φ qua một khung dây biến đổi theo thời gian được diễn tả bằng đồ thị trên hình. Khung dây có điện trở 0,5 (Ω). Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của dòng điện cảm ứng trong khung theo thời gian là hình nào sau đây? (cho biết khi Φ tăng thì I > 0)               Một ống dây dài l = 60 cm, có N = 1600 vòng, điện trở R = 4 Ω, diện tích mỗi vòng S = 40 cm2. Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dây khi cường độ dòng điện đi qua các cuộn dây trong ống biến thiên với tốc độ 3 A/s là Cho khung dây mắc với nguồn  = 0,2 (V), r = 0,1 (Ω) như hình vẽ. Hệ thống đặt vào từ trường đều B = 0,1 (T) và thanh MN = 20 (cm) có thể trượt không ma sát trên hai thanh Ax, By. Bỏ qua điện trở MN và các thanh Ax, By.                              Thanh chuyển động với vận tốc v bằng bao nhiêu để không có dòng điện qua MN? * Thanh AB nằm ngang dài l quay đều với vận tốc góc ω quanh trục Δ AB (trục Δ thẳng đứng). Hệ thống đặt trong từ trường đều  song song trục Δ như hình vẽ.                                  Khi trục Δ đi qua A thì UAB tính bằng hệ thức  Một khung dây hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4T. Từ thông qua khung dây hình vuông đó bằng 10-6Wb. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là Một khung dây có 100 vòng đặt trong từ trường biến thiên đều theo quy luật B = kt. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian 0,1 (s) là 0,2 (V). Trong khoảng thời gian 0,05 (s) suất điện động trong khung dây là Một khung dây dẫn có N vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 0,2 (dm2). Khi cảm ứng từ giảm đều từ 0,5 (T) đến 0,2 (T) trong thời gian là 0,1 (s) thì suất điện động cảm ứng trong toàn khung dây là 0,6 (V). Số vòng của khung dây là Một cuộn dây dẹt hình tròn gồm N = 300 vòng, diện tích mỗi S = 200 cm2. Cuộn dây có điện trở R = 4 Ω được đặt trong một từ trường đều, vectơ  vuông góc với các mặt phẳng chứa các vòng dây, B = 2.10-2 T. Khi B giảm đều từ giá trị B = 2.10-2 T đến 0 trong thời gian Δt = 0,05 s, cường độ dòng điện xuất hiện trong cuộn dây là * Cho khung dây ABCD có hai điện trở R1, R2 và thanh MN chuyển động với vận tốc v dọc theo hai thanh AB và CD. Hệ thống đặt trong từ trường đều  như hình vẽ. Bỏ qua điện trở các thanh.                    Dòng điện I1 qua R1 và I2 qua R2 có chiều Cho dòng điện thẳng I không đổi. Khung dây MNPQ đặt sát dây dẫn như hình. Trong khung dây không có dòng điện cảm ứng trong trường hợp                                                   

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn