Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Từ trường
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Hai dây dẫn thẳng có dòng diện I1 = 2I2 cùng nằm vuông góc nhau trong một mặt phẳng như hình vẽ. Tập hợp các điểm có B = 0 sẽ nằm trên đường nào sau đây trong hệ trục Oxy? (Ox trùng với I1, Oy trùng với I2). ** Hai dây dẫn thẳng có dòng diện I1 = 2I2 cùng nằm vuông góc nhau trong một mặt phẳng như hình vẽ. Điểm M có cảm ứng từ bằng không sẽ nằm trong vùng nào? Cách xác định chiều của lực từ nào sau đây là đúng? Đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện ** Cho các đoạn dây có dòng điện I đặt trong từ trường đều như các hình vẽ. Đoạn dây trong các hình nào không chịu tác dụng của lực từ? Phương của lực Lo-ren-xơ sẽ Một ống dây dài l = 20cm có dòng điện I = 0,5A chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.10-3T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt cố định cách nhau một khoảng d = 30 (cm), có hai dòng điện cùng chiều I1 = 10 (A) và I2 = 5 (A) đi qua. Giữa hai dây, cùng trong mặt phẳng và song song với hai dây có một đoạn dây dẫn thẳng CD mang dòng điện I3. Cường độ dòng điện I3 và vị trí của dây MN để lực điện từ tổng hợp tác dụng lên MN bằng 0 là Cho một khung dây chữ nhật ABCD treo thẳng đứng, AB = CD = 5 (cm), AD = BC = 10 (cm). Song song với cạnh AD của khung là một dây dẫn thẳng dài, nằm trong mặt phẳng của khung, có dòng điện I1 = 20 (A) đi qua. Tìm phương, chiều, và cường độ của lực từ tổng hợp  do I1 tác dụng lên khung khi trong khung có dòng điện I2 = 30 (A) đi qua Phát biểu nào sau đây là không đúng? * Một êlectron bay vào một vùng từ trường đều B = 6.10−5 (T) với vận tốc v = 5.106 (m/s) theo phương vuông góc với đường sức từ. Cho biết, với êlectron, me = 9,1.10−31 (kg), e = 1,6.10−19 (C). Cho biết lực từ tác dụng lên êlectron: f = 4,8.10−17 (N). Bán kính quỹ đạo của êlectron là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.379
Thành viên mới nhất nguyen-viet-hieu
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn