Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Dòng điện trong các môi trường
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω; R1 = R3 = 4 Ω, R4 = 6 Ω; R2 là một bình điện phân dung dịch sunfat đồng CuSO4 có điện cực bằng đồng, có điện trở R2 = 1,6 Ω. Biết cường độ I2 của dòng điện đi qua bình điện phân = 2 A.Khối lượng đồng được giải phóng ở catôt trong thời gian 40 phút 20 giây là  Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta muốn mạ một lớp bạc dày 0,1 mm lên một vật trang sức có diện tích 52 mm2 với một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 và dòng điện I = 3 A.  Cho Ag = 107,87 g/cm3. Khối lượng riêng của bạc là D = 10,50 x  103 kg/m3. Thời gian để hoàn thành việc mạ là Câu nào dưới đây nói về phôtôđiôt là không đúng ? Người ta mắc hai đầu đèn LED với nguồn điện như hình vẽ. Khi đóng k thì Người ta điện phân dung dịch NaCl trong bình điện phân có điện cực anot làm bằng graphit thì thu được khí clo ở anôt và khí hiđrô ở catôt. Cho biết: Cl = 35,5, clo hoá trị n = 1. Thể tích các khí thu được ở điều kiện chuẩn khi điện phân với dòng điện có cường độ I = 6 A trong thời gian t = 25 phút là Khi điện phân dung dịch HCl có các điện cực bằng than chì. Sản phẩm thu được ở anôt và catôt lần lượt là Phát biểu nào sau đây là đúng ? Phát biểu nào dưới đây nói về tính dẫn điện của kim loại là không đúng ? Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn