Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Dòng điện trong các môi trường
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do ** Cho một mạch điện gồm một nguồn  có suất điện động 12 V, điện trở trong 1,2 Ω, và các điện trở: R1 = 8 Ω, R3 = R4 = 4 Ω; bình điện phân có điện trở R2 = 4 Ω chứa dung dịch CuSO4. Cho biết với đồng A = 63,546 g và đồng có hóa trị n = 2 trong dung dịch điện phân CuSO4. Sau một thời gian, người ta thấy có một khối lượng m = 0,64 g Cu được giải phóng ở catôt. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là Phát biểu nào sau đây là đúng ? Tìm cường độ dòng điện qua một bình điện phân giải dung dịch CuSO4, biết rằng có 2,37 g đồng được giải phóng ở âm cực trong 40 phút. Cho: Cu = 63,55. Khi điện phân dung dịch NaCl, sản phẩm thu được với các điện cực bằng graphit là ** Cho một mạch điện như hình vẽ: Nguồn  có suất điện động 6 V, điện trở trong 0,4 Ω;R1 = 2 Ω, R2 = 8 Ω, R3 = 3 Ω Ampe kế có điện trở không đáng kể. Cho biết Cường độ dòng điện chính đi qua mạch I = 1,2 A. Người ta thay điện trở R3 bằng một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 có điện cực bằng bạc và thấy số chỉ của ampe kế không thay đổi. Cho Ag = 108.Lượng bạc được giải phóng ở catôt trong thời gian 40 phút 20 giây là   Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Đương lượng điện hóa của niken là k = 0,30.10-3kg/C. Khối lượng của niken bám vào catôt khi cho dòng điện cường độ I = 10A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 30 phút là Phát biểu nào sau đây là đúng ? Hầu hết các kim loại đều dẫn điện tốt và có điện trở suất Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.380
Thành viên mới nhất 254078155258573
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn