Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Dòng điện không đổi
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Người ta cần một điện trở 100Ω bằng một dây nicrôm có đường kính 0,4mm. Điện trở suất của nicrôm ρ = 110.10-8Ωm. Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiều dài bằng  Một dây dẫn kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau, rồi được mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của nó là 6Ω. Giá trị của R là Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về suất điện động của nguồn điện? Một dây dẫn kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau, rồi được mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của nó là 10Ω. Gía trị của R là Cho mạch điện như hình vẽ                               Dòng điện qua điện trở 6Ω là       * Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 6Ω,R2 = 8Ω, R3 = 3Ω. Điện trở Rx có thể thay đổi được. Hiệu điện thế UAB = 7V.      Khi Rx = 2Ω thì UMN bằng  Trong mạch gồm các điện trở R1, R2 được mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu các                             điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U3. Kết luận nào sau đây là sai ? Đặt vào hai đầu một điện trở 10Ω một hiệu điện thế 4V trong khoảng thời gian là 20s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là Mắc hai bóng đèn Đ1 (110 V - 55 W) và Đ2 (110 V - 165 W) vào mạng điện có hiệu điện thế U = 220 V như hình vẽ. Đ3 vù Đ4 là những đèn có hiệu điện thế và công suất chưa xác định:           Hiệu điện thế U4 và công suất định mức P4 của đèn Đ4 để các đèn đều sáng bình thường là Dây đồng dài 20m có điện trở 2Ω. Người ta cắt bớt một đoạn bao nhiêu để điện trở của dây còn 1,2Ω ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.383
Thành viên mới nhất tranchitran
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn