Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Dòng điện không đổi
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Gọi U là hiệu điện thế đặt vào hai cực của một ắc quy có suất điện động , điện trở trong r để nạp điện cho nó. Thời gian nạp điện cho ắc quy là t và cường độ dòng điện qua ắc quy là I. Điện năng A mà ắc quy tiêu thụ là   Cho mạch điện như hình , trong đó: =12 V, r = 1 Ω, R1 = 2,6 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω.   Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là Ở mạch điện trong hình, nguồn có suất      điện động , điện trở trong r = 0. Hãy chỉ ra biểu thức nào sau đây là đúng ? Một bếp có các giá trị định mức 200V - 500W. Nếu mắc bếp nối tiếp vào nguồn 180V thì công suất tiêu thụ nhiệt bằng  Khi hai điện trở mắc nối tiếp thì điện trở tương đương là 8Ω. Khi chúng mắc song song, điện trở tương đương là 1,5Ω. Giá trị của các điện trở là Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện ? Cường độ dòng điện qua một dây dẫn Mạch điện như hình vẽ. Ban đầu khóa k mở. Khi đóng khóa k thì Hiệu suất của máy thu điện được tính bằng công thức  Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:    Các nguồn điện có suất điện động 1 = 12 V, điện trở trong r1 = 1 Ω,  2= 6 V, điện trở trong r2 =1 Ω, Các điện trở: R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω, Các tụ điện: C1 = 0,6 μF, C2 = 0,4 μF. Ban đầu K mở, sau K đóng. Cho: e = -1,6 . 10-19 C. Tính số electron và chiều di chuyển qua K của các electron khi K đóng: Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch. Thông tin nào sau đây bạn cho là đúng ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.379
Thành viên mới nhất nguyen-viet-hieu
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn